Strategia Națională Anticorupție 2021-2025

Strategia Natională Anticorupție 2021-2025

Anexele nr. 1—5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021—2025 și a documentelor aferente acesteia

Declarația managerului 2022

Privind asumarea unei agende de integritate organizațională la nivelul INECIP pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2022 - 2025

Registrul riscurilor de corupție INECIP 2022

Registrul riscurilor de corupție ale Institutului Național de Endocrinologie C. I. Parhon 2022, Anexa 4 la Hotărârea de Guvern nr. 599/2180