Misiune, Viziune, Valori

    Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon” București este o unitate sanitară de monoprofil, de interes public național, cu personalitate juridică, acreditată, subordonată Ministerului Sănătății. Potrivit Ordinului nr. 641/24.06.2011 al Ministerului Sănătăţi, privind clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, Institutul Naţional de Endocrinologie “C.I. Parhon” este o unitate sanitară de categoria I M.

Misiune

   Misiunea Institutului Național de Endocrinologie “C.I.Parhon” este

>  de a presta un act medical de calitate, într-un mediu confortabil, astfel încât pacienţii să beneficieze de cele mai bune îngrijiri prin furnizarea  unor  servicii medicale de calitate, eficiente, oferind siguranță pacientului, cât și menținerea poziției de principal furnizor de servicii medicale în specialitățile endocrinologie, chirurgie endocrina, endocrinologie pediatrică la nivel național;

>  de a oferi servicii de sănătate specifice, care să rezolve problemele de sănătate ale pacienţilor endocrini în cel mai eficace şi eficient mod posibil şi totodată de a promova dezvoltarea cercetării ştiinţifice de profil;

>  de a excela în furnizarea de servicii de calitate pacienţilor, într-o atmosferă prietenoasă şi un ambient plăcut;

>  îmbunătățirea permanentă a calității actului medical prestat, în acord cu standardele naționale și internaționale;

>  de a implementa soluţii concrete pentru asigurarea formării profesionale continue a personalului medical și nemedical;

>  de a asigura condiţii optime pentru desfăşurarea unui act medical de calitate, atât preventiv, cât şi de diagnostic şi tratament;

>  de a se orienta către pacient, prin identificarea nevoilor şi aşteptărilor acestuia;

>  de a efectua profilaxia bolilor transmisibile și netransmisibile, prin campanii de informare a populaţiei cu privire la factorii de risc privind diverse afecţiuni.

>  prestarea de servicii hoteliere în condiții de calitate și siguranță pentru pacienți;

>  asigurarea continuității activității prin aprovizionarea cu produse și echipamente medicale de calitate și eficiente, specifice îngrijirilor de sănătate acordate;

>  diversificarea serviciilor medicale acordate segmentului de populație deservit, și anume pacienții endocrini, că urmare a  identificării comorbiditatilor acestora, precum și în urmă unei analize a cererii, pe piață de servicii medicale;

>  menținerea certificării ISO 9001:2015

>  reacreditarea de către ANMCS (Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate) în ciclul ÎI de acreditare.

Viziune

      În viziunea conducerii Institutului, reforma sistemului sanitar în spiritul respectului faţă de pacient şi față de banul public implică asigurarea unor servicii spitaliceşti de calitate, eficiente, care să răspundă nevoilor și aşteptarilor pacienţilor. Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon” își dorește să fie în continuare un reper național în endocrinologia românească.

     Astfel, Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon” urmăreşte îmbunatățirea stării de sănătate a populaţiei și realizarea un sistem de sănătate modern și eficient, compatibil cu sistemele de sănătate din Uniunea Europeană, pus permanent în slujba cetațeanului. Institutul va trebui să-și gândească viitorul nu numai la nivel de supravieţuire ci și că  ofertant de servicii diversificate și de calitate pentru utilizatorii din ce în ce mai diverşi și cu noi asteptări.

 

Valori

>  respectarea dreptului la ocrotirea sănătăţii, la liberă alegere şi la egalitate de şanse pentru toate categoriile de populaţie;

>  garantarea calităţii şi siguranţei actului medical;

>  creşterea rolului serviciilor preventive;

>  asigurarea accesibilităţii la servicii spitalicești;

>  aprecierea competenţelor profesionale, asigurarea unor standarde ridicate ale acestora și încurajarea dezvoltării lor continue;

>  transparenţa decizională.