Buget

Bugetul de venituri si cheltuieli

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public se elaborează de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducatorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi se publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii sau a institutului, în termenul legal.

Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului.

Bugetul de venituri şi cheltuieli se repartizează pe secţiile şi compartimentele din structura spitalului. Sumele repartizate sunt cuprinse în contractul de administrare, încheiat în condiţiile legii.

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente se monitorizează lunar de către şefii secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, conform unei metodologii aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii.

Bugetul de venituri și cheltuieli

2022
2022

Bugetul de venituri și cheltuieli

2017
2017

Bugetul de venituri și cheltuieli

2016
2016

Bugetul de venituri și cheltuieli

2015
2015

Bugetul de venituri și cheltuieli

2014
2014

Bugetul de venituri și cheltuieli

2013
2013

Lista obiectivelor de investiții

2013
2013

Bugetul de venituri și cheltuieli

2012
2012