Politica de calitate

INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE „C.I.PARHON” BUCURESTI

Politica de calitate

Și declarația managerului privind sistemul de management al calității pentru anul 2022
INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE „C.I.PARHON” BUCURESTI

Plan de îmbunătățire a calității și siguranței pacientului

2022