POSCCE

 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

-cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională-

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

 

POSCCE

Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare

Operaţiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)

Titlu proiect: „Laboratorul de cercetari de endocrinologie moleculara, celulara si structurala”

SMIS: 14045

Beneficiar: Institutul National de Endocrinologie “C.I. Parhon”

Nr….748  / 18.12.2015

ANUNT DE ATRIBUIRE

             Institutul National de Endocrinologie “C.I. Parhon” anunta atribuirea contractului de Furnizare congelatoare si combine frigorifice, cod CPV – 39711120-6 Congelatoare; CPV – 39711110-3 Frigidere cu congelatorconstand in dotarea incaperilor din cadrul proiectului „Laboratorul de cercetari de endocrinologie moleculara, celulara si structurala”, catre S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L., cu pretul de 54.641,00  Lei fara TVA.

Manager

Dr. Ghemigian Adina Mariana


POSCCE

Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare

Operaţiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)

Titlu proiect: „Laboratorul de cercetari de endocrinologie moleculara, celulara si structurala”

SMIS: 14045

Beneficiar: Institutul National de Endocrinologie “C.I. Parhon”

Nr….746  /   16.12.2015

ANUNT DE ATRIBUIRE

             Institutul National de Endocrinologie “C.I. Parhon” anunta atribuirea contractului de Furnizare Jaluzele verticale si Storuri textile , cod CPV – 39515440-1  Jaluzele verticale ; CPV – 39515420-5  Storuri textileconstand in dotarea incaperilor din cadrul proiectului „Laboratorul de cercetari de endocrinologie moleculara, celulara si structurala”, catre S.C. ELITE COMPANY IMPEX S.R.L., cu pretul de 7.954,00  Lei fara TVA.

Manager

Dr. Ghemigian Adina Mariana