POSDRU

Raport Workshop Acta Endocrinologica

POSDRU 1.1.5. Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetarii

Anunt de atribuire Echipamente IT si Soft

Nr. 8 din 05.11.2014

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Institutul National de Endocrinologie “C.I. Parhon” anunță achiziția de „ECHIPAMENTE IT ȘI SOFTWARE”
Caiet de sarcini
Model contract de furnizare
Documentatie atribuire – Fisa de date IT
Model formulare