Reclamații, sesizări, mărturii pacienți

Ghidul pacientului pentru depunerea unei reclamații, sugestii

INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE „C.I.PARHON” BUCURESTI

Formular de sesizare online

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Chestionar de satisfacție pacient

Chestionarprivind SATISFACTIA PACIENTULUI