Integritate instituțională

Strategia Natională Anticorupție 2021-2025

Anexele nr. 1—5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021—2025 și a documentelor aferente acesteia

Declarația managerului 2023

Privind asumarea unei agende de integritate organizațională la nivelul INECIP pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025

Plan de integritate INECIP 2023

Planul de integritate pentru implementare a strategiei naționale anticorupție 2021-2025 la nivelul INECIP An 2023

Registrul riscurilor anticorupție INECIP 2023

Registrul riscurilor potențiale de corupție la nivelul Institutului Național de Endocrinologie C. I. Parhon, an 2023, Anexa 4 la Hotărârea de Guvern nr. 599/2180

Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate 2022

Anexa nr. 6 la Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale