GDPR

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal

Date de contact ale responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal: dpo@parhon.ro

Informare privind PRELUCRAREA datelor cu caracter personal

Pacienți/însoțitori

Deschide Descarcă document

Informare privind PRELUCRAREA datelor cu caracter personal

Aparținători/Vizitatori

Deschide Descarcă document

Informare privind CONFIDENȚIALITATEA datelor cu caracter personal

SUPRAVEGHERE VIDEO

Deschide Descarcă document

Formular exercitare drepturi

Dacă solicitați date cu caracter personal despre dumneavoastrǎ sau exercitarea drepturilor conform RGPD, este necesar să furnizați o dovadǎ a identitǎții împreună cu acest formular.

Descarcă