Categorie: Rezultate

Centralizator probă interviu examen

Asistent medical principal generalist, nivel studii PL </br> Asistent medical generalist, nivel studii PL </br> Asistent medical debutant generalist, nivel studii PL </br> Asistent medical principal Iaborator, nivel studii PL</br> Registrator medical, nivel studii M </br> Infirmieră, nivel studii G </br> îngrijitoare, nivel studii G </br> referent de specialitate I, nivel studii S </br> economist II, nivel studii S </br> muncitor IV-fochist, nivel studii G </br> spălătoreasă, nivel studii G </br>
Read More

Centralizator proba scrisa examen

Asistent medical principal generalist, nivel studii PL </br> Asistent medical generalist, nivel studii PL </br> Asistent medical debutant generalist, nivel studii PL </br> Asistent medical principal Iaborator, nivel studii PL</br> Registrator medical, nivel studii M </br> Infirmieră, nivel studii G </br> îngrijitoare, nivel studii G </br> referent de specialitate I, nivel studii S </br> economist II, nivel studii S </br> muncitor IV-fochist, nivel studii G </br> spălătoreasă, nivel studii G </br>
Read More

Centralizator selecție dosare

Asistent medical principal generalist nivel studii PL</br> Asistent medical generalist nivel studii PL</br> Asistent medical debutant generalist nivel studii PL</br> Ingrizitoare, nivel studii G
Read More

Centralizator selecție dosare

Biolog specialist, nivel studii S - Laborator de analize medicale </br> Asistent medical principal laborator, nivel studii PL - Laborator de analize medicale </br> Regisrator medical, nivel studii M - Birou internari-externari-fisier</br> Infirmiera, nivel studii G </br> Spalatoreasa, nivel studii G </br> Sofer II, nivel studii G </br>
Read More