Reclamații, sesizări, mărturii pacienți

Formular de sesizare online

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Chestionar de satisfacție pacient

Chestionarprivind SATISFACTIA PACIENTULUI