PROMETEU

SET DE BIOMARKERI PENTRU PREDICȚIA INDIVIDUALIZATĂ A EVOLUȚIEI ÎN CANCERUL DE PROSTATĂ CU RISC ÎNALT, BAZAT PE ABORDARE PROTEOMICĂ ȘI GENOMICĂ

 

Pre Proposal Registration Code 2844
Project Registration Code PN-II-PT-PCCA-2013-4-1851
Project Title (Romanian)
SET DE BIOMARKERI PENTRU PREDICȚIA INDIVIDUALIZATĂ A
EVOLUȚIEI ÎN CANCERUL DE PROSTATĂ CU RISC ÎNALT, BAZAT PE
ABORDARE PROTEOMICĂ ȘI GENOMICĂ
Project Title (English)
PROTEOMIC AND GENOMIC METHODS IN EVOLUTION AND
PERSONALIZED TREATMENT OF HIGH RISK PROSTATE CANCER USING
BIOMARKERS PANEL APROACH
Project Acronym PROMETEU
Project Executive Summary (Romanian)
Cancerul de prostată este cel mai frecvent tip de cancer diagnosticat
şi totodată cauza principală de deces prin cancer la bărbaţii europeni.
Tratamentul curativ pentru cancerul de prostată clinic localizat poate
produce un control oncologic acceptabil al bolii, iar pentru un grup
selecţionat de pacienţi poate fi suficient. În ciuda acestui fapt,
cancerul de prostată prezintă o variabilitate considerabilă în
comportamentul clinic, variind de la formele indolente la boala letală.
În prezent, nu există mijloace care pot prezice comportamentul
agresiv al tumorilor de prostată. Astfel, dezvoltarea de biomarkeri şi o
abordare clinică personalizată sunt esenţiale în managementul bolii
relevante clinic.
Scopul acestui proiect este de a identifica noi biomarkeri plasmatici,
urinari şi genetici, prin analiză proteomică şi genomică, care pot
prezice comportamentul agresiv al cancerului de prostată. Ne
propunem să validăm folosirea unui panel de markeri pentru
stratificarea tratamentului pacienţilor cu cancer de prostată localizat
in momentul diagnosticului propuşi pentru prostatectomie radicală (n
= 100), comparativ cu hipertrofia benignă de prostată (n = 50), cu
ajutorul nomogramelor. Markerii propuşi sunt în urină, plasmă, ADN
genomic şi ADN-ul tisular, după cum urmează: în urină, antigenul
cancer de prostata 3 (PCA3) ARN şi proteaza transmembranara, serina
2 din virusul erythroblastosis v-ETS E26 – omologul oncogenei (aviare)
(TMPRSS2: ERG) gena de fuziune, scăderea concentraţiei plasmatice a
β-microsemino-proteinei (MSMB); în sânge (PSA, PSA liber), in ADN-ul
genomic (mutaţii aleBRCA2 şi HOXB13, polimorfismul genic
(KLK2-KLK3 SNP rs2735839, 17p12 SNP rs4054823, legat de
metabolismul androgenilor SNP, SLCO2B1, SLCO1B3 (transport
androgen) SNP), în ţesut prin imunohistochimie: p53, Ki67, pierderea
PTEN (plus SMAD4, D1 cyclin, SPP1), şi în țesutul metastatic (AR,
SPINK1, Her2/neu).
Obiectivul principal al acestui studiu prospectiv, non-intervenţional
este de a îmbunătăți clasificarea cancerului de prostată cu impact
asupra prognosticului de boală, a permite diferențierea între tumorile
indolente şi agresive precum şi identificarea pacienţilor care vor
beneficia de diagnostic detaliat molecular şi intervenție terapeutică
personalizată. În plus, nomogramele vor ajuta pacienţii să înţeleagă
mai bine boala lor şi medicii în luarea deciziilor.
Rezultatele așteptate sunt: 1) identificarea de noi biomarkeri implicaţi
în forme agresive de cancer de prostată şi ȋn creșterea ratei de
recidivă, după prostatectomia radicală; 2) dezvoltarea unui model
predictiv inovativ de stratificare ȋn tratamentul pacienţilor cu cancer
de prostată localizat, 3) validarea acestui model care ar putea fi folosit
pentru pacienții propuși pentru alt tratament primar al cancerului de
prostată. Rezultatele acestui studiu vor avea un impact major în
ȋmbunătăţirea cunoașterii patogeniei tumorilor de prostată, în luarea
deciziilor clinice şi abordarea pacienţilor cu cancer de prostată trataţi
prin prostatectomie radicală în special, cu impact clinic (supravieţuirea,
calitatea vieții) şi socio-economic imediat pozitiv.
Nivelul ridicat interdisciplinar al activităților propuse justifică
consorțiul format din institute prestigioase cu arii complementare de
cercetare: Institutul Clinic Fundeni (Departamentele de Urologie şi
Patologie), Institutul Național de Patologie „Victor Babeș”
(Departamentul de Biochimie şi Proteomică), Institutul Naţional de
Endocrinologie „C.I.Parhon” şi laboratorul medical CytoGenomic ca
partener privat.
Project Executive Summary (English)
Prostate cancer is the most commonly diagnosed cancer and a leading
cause of cancer death in European men. Curative treatment for
clinically localized prostate cancer may produce acceptable
oncological control of the disease and for selective group of patients
can be sufficient. Despite that, prostate cancer exhibits considerable
variability in clinical behaviour, ranging from indolent to lethal disease.
At present there is no means that can predict aggressive behaviour of
prostate tumors. Thus, development of reliable biomarkers and a
personalized clinical approach is critical in the management of
clinically relevant disease.
The purpose of this project is to identify new urinary and genetic
biomarkers and a set of reliable biomarkers by proteomic and
genomic analysis that can predict aggressive behavior of prostate
cancer and to validate the use of a panel of markers for treatment
stratification of prostate cancer patients (n=100) versus benign
prostate hypertrophy (n=50) proposed for radical prostatectomy, with
localized disease at the time of diagnosis using nomogram analysis.
The proposed markers are in urine, plasma, genomic and tissue DNA,
as follows: in urine, prostate cancer antigen 3 (PCA3) RNA and the
transmembrane protease, serine 2 v-ets erythroblastosis virus E26
oncogene homolog (avian) (TMPRSS2:ERG) gene fusion, decreased
β-microseminoprotein (MSMB); in blood (PSA, free PSA); in genomic
DNA (BRCA2 mutation and HOXB13 mutation, risk SNPs, (KLK2-KLK3
SNP rs2735839, 17p12 SNP rs4054823, androgen metabolism SNPs,
SLCO2B1,SLCO1B3 (androgen transport) SNPs); in tissue, by
immunohistochemistry: p53, Ki67, PTEN loss (plus SMAD4, cyclin D1,
SPP1) and in metastatic tissue (AR, SPINK1, Her2/neu).
Main objective of this prospective, non-interventional project is to
improve the predictive classification of prostate cancer allowing
differentiation between indolent and aggressive tumors and the
identification of patients who will most benefit from diagnosis and
therapeutic intervention. In addition, nomograms will help patients to
better understand their disease and will assist physicians with difficult
clinical-making decision.
Expected outcomes are: 1) identification of new biomarkers involved
in aggressive forms of prostate cancer and in higher disease
recurrence rate after radical prostatectomy; 2) development of an
innovative predictive model for treatment stratification of patients
with localized prostate cancer; 3) validation of this model that could
potentially be used for patients proposed for other primary treatment
of prostate cancer. The results of this study will have a major impact
in increase knowledge in clinical-making decision and management of
prostate cancer patients treated by radical prostatectomy in particular,
with immediate positive clinical (survival, quality of life) and
socioeconomic impact.
The high level of interdisciplinary of the suggested activities justifies
the consortium composed by institutes of complementary areas of
research: Fundeni Clinical Institute (Departments of Urology and
Pathology), “Victor Babes” National Institute of Pathology
(Biochemistry Proteomics Department), “C.I.Parhon” National Institute
of Endocrinology and CytoGenomic medical laboratory as private
partner.
Project Starting Date 15/10/2013
Project Finishing Date 30/11/2015
Project Duration (month) 26