Procedură de angajare fără concurs, pe perioadă determinată

Anunț perioadă determinată

Șef birou achiziții publice, contractare, nivel studii S
Economist Specialist IA, nivel studii S