Procedură de angajare fără concurs, pe perioadă determinată

Anunț perioadă determinată

Asistent medical principal igienă
Referent de specialitate I - Birou achizitii publice, contractare