Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

-cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională-

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

 

POSCCE

Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare

Operaţiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)

Titlu proiect: „Laboratorul de cercetari de endocrinologie moleculara, celulara si structurala”

SMIS: 14045

Beneficiar: Institutul National de Endocrinologie “C.I. Parhon”

Nr….748  / 18.12.2015

ANUNT DE ATRIBUIRE

             Institutul National de Endocrinologie “C.I. Parhon” anunta atribuirea contractului de Furnizare congelatoare si combine frigorifice, cod CPV – 39711120-6 Congelatoare; CPV – 39711110-3 Frigidere cu congelatorconstand in dotarea incaperilor din cadrul proiectului „Laboratorul de cercetari de endocrinologie moleculara, celulara si structurala”, catre S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L., cu pretul de 54.641,00  Lei fara TVA.

Manager

Dr. Ghemigian Adina Mariana


POSCCE

Axa prioritară 2: Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare

Operaţiunea 2.2.1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente şi crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)

Titlu proiect: „Laboratorul de cercetari de endocrinologie moleculara, celulara si structurala”

SMIS: 14045

Beneficiar: Institutul National de Endocrinologie “C.I. Parhon”

Nr….746  /   16.12.2015

ANUNT DE ATRIBUIRE

             Institutul National de Endocrinologie “C.I. Parhon” anunta atribuirea contractului de Furnizare Jaluzele verticale si Storuri textile , cod CPV – 39515440-1  Jaluzele verticale ; CPV – 39515420-5  Storuri textileconstand in dotarea incaperilor din cadrul proiectului „Laboratorul de cercetari de endocrinologie moleculara, celulara si structurala”, catre S.C. ELITE COMPANY IMPEX S.R.L., cu pretul de 7.954,00  Lei fara TVA.

Manager

Dr. Ghemigian Adina Mariana

INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE „C.I.PARHON” publica urmatoarele anunturi:

1. Anunt pentru achizitia de furnizare produse JALUZELE VERTICALE si STORURI TEXTILE

– Anunt de participare

– Fisa de date

– Formulare

 

2. Anunt pentru achizitia de furnizare de produse Congelatoare si Frigidere cu congelator

– Anunt de participare

– Fisa de date

– Formulare

 

ANUNT DE ATRIBUIRE SERVICII MANAGEMENT

 

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 217/26.03.2014

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE MANAGEMENT

 

ANUNT DE NEATRIBUIRE SERVICII DE CONSULTANTA IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI EXECUTIEI INVESTITIEI

ANUNT DE ATRIBUIRE SERVICII DIRIGENTIE DE SANTIER 

 

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 194/17.02.2014

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE MANAGEMENT

 

ANUNT DE PARTICIPARE SERVICII DE DIRIGENTIE

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE DIRIGENTIE

 


 

ANUNT NR. 171/23.12.2013

ANUNT NR 172/23.12.2013

 

ANUNT DE PARTICIPARE NR.169/12.12.2013

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE LA ANUNTUL DE PARTICIPARE NR 169/12.12.2013

 

ANUNT DE PARTICIPARE Nr. 165/11.12.2013

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE LA ANUNTUL DE PARTICIPARE Nr.165/11/12/2013

CORECTIE LA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE 165/11.12.2013

 

ANUNT DE PARTICIPARE Nr.5  DIN 04.01.2013 CU DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE 

ANUNT DE PARTICIPARE Nr.10 DIN 04.01.2013 CU DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

ANUNT DE PARTICIPARE Nr.14 DIN 04.01.2013 CU DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

ANUNT DE PARTICIPARE Nr.39 DIN 21.01.2013 CU DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALA PENTRU INSTRUMENTELE STRUCTURALE 2007-2013 IN ROMANIA

 

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr.33 DIN 18.01.2013

ANUNT DE ATRIBUIRE Nr.34 DIN 18.01.2013

ANUNT DE ATRIBUIRE DIN 21.01.2013

ANUNT DE ATRIBUIRE DIN 12.02.2013