Politica de calitate

INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE „C.I.PARHON” BUCURESTI

Politica de calitate

Și declarația managerului privind sistemul de management al calității pentru anul 2022