LEGI:

  1. Lege privind organizarea și funcționarea sistemului de sănătate din România
  2. Lege Nr. 194 din 7 noiembrie 2011- privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare
  3. Lege Nr 266 din 7 noiembrie 2008- a farmaciei – republicată
  4. Lege Nr.118 din 2 mai 2007- privind organizarea și funcționarea activităților și practicilor de medicină complementară/alternativă
  5. Lege Nr. 95 din 14 aprilie 2006- privind reforma în domeniul sănătății
  6. Lege Nr. 46 din 21 ianuarie 2003- legea drepturilor pacientului
  7. Lege Nr. 487 din 11 iulie 2002- sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice

ORDINE:

 1. Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24/2012- pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe țară, fără regim special
 2. Ordin Nr. 681/249 din 29 iunie 2012- Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletelor de trimitere pentru investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
 3. Ordin Nr. 673/250 din 29 iunie 2012- pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 867/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
 4. Ordin Nr. 1723/950 din 20 decembrie 2011pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010
 5. Ordin Nr. 1199 din 26 iulie 2011- privind introducerea și utilizarea clasificării RO DRG v.1
 6. Ordin Nr. 323 din 18 aprilie 2011- privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență
 7. Ordin Nr. 52/55 din 25 ianuarie 2010- privind transportul pacienților care nu se află în stare critică efectuat de către serviciile publice de ambulanță
 8. Ordin Nr. 2021/691 din 12 decembrie 2008- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătății
 9. Ordin Nr. 482 din 14 martie 2007- privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV „Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
 10. Ordin Nr. 365/1 din 22 februarie 2007- pentru aprobarea Normelor metodologice privind asigurările voluntare de sănătate
 11. Ordin Nr. 320 din 15 februarie 2007- privind aprobarea conținutului Contractului de administrare a secției/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public
 12. Ordin Nr. 140/1515 din 26 ianuarie 2007- pentru aprobarea Metodologiei în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale și instituțiile de învățământ superior medical, respectiv unitățile de învățământ medical
 13. Ordin Nr. 1343 din 6 noiembrie 2006- pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis
 14. Ordin Nr. 1290 din 25 octombrie 2006- pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VI „Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
 15. Ordin Nr. 886 din 19 iulie 2006- privind externalizarea serviciilor medicale și nemedicale din unitățile sanitare
 16. Ordin Nr. 824 din 5 iulie 2006- pentru aprobarea Normelor privind organizarea și funcționarea Inspecției Sanitare de Stat
 17. Ordin Nr. 386 din 7 aprilie 2004- privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
 18. Hotărâre Nr. 720 din 9 iulie 2008- pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate
 19. Codul de deontologie al Colegiului Medicilor din România
 20. Ordin Nr. 145/2015- pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor
 21. Ordin Nr. 146/2015- privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice