Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon” este operator de date cu caracter personal conform Regulamentului European Nr. 679/2016 transpus prin Legea Nr. 190/2018