Examen pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată

Examen pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată

5x Asistent medical principal generalist, nivel studii PL
6x Asistent medical generalist, nivel studii PL
1x Asistent medical debutant generalist, nivel studii PL
1x Asistent medical principal Iaborator, nivel studii PL
1x Registrator medical, nivel studii M
5x Infirmieră, nivel studii G
4x îngrijitoare, nivel studii G
1x referent de specialitate I, nivel studii S
1x economist II, nivel studii S
1x muncitor IV-fochist, nivel studii G
1x spălătoreasă, nivel studii G