Drepturi și obligații pacienți

I. Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate.

II. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

III. Dreptul pacientului la informaţia medicală

Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.
Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
IV. Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală

Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumându-si, în scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.
Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului ca care acesta este de acord.
Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica.
Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicala fara consimtamântul sau, cu exceptia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale.
V. Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului

Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi da consimtamântul explicit sau daca legea o cere în mod expres.
Pacientul are acces la datele medicale personale.
Orice amestec în viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor în care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate si numai cu consimtamântul pacientului.
VI. Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale

Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale.
Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.
Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pâna la ameliorarea starii sale de sanatate sau pâna la vindecare.
Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta.
  • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
  • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate
  • Pacientui intemat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
  • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
  • Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul in care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.
  • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres sa nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
  • Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
  • Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi Ingrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
  • Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
  • Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosficului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
  • Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în invăţământul medical clinic şi la cercetarea
  • Dreptul la confidenţialitate
  • Pacientul are acces la datele medicale personale.
  • Dreptul femeii la viaţa prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.
  • Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.
  • Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepţia cazului în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.
  • Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.
  • Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.
  • Drepturile pacientului la tratament medicale
  • În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale. Se exceptează de la prevederile legale cazurile de urgenţă aparute în situaţii extreme.
  • Pacientul are dreptui la îngrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.
  • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de
îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.
  • Pacientul intemat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
  • Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost ingrijit plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.
  • Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau pănă la vindecare.
  • Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.

  • Să acorde încredere deplină in tratamentul şi îngrijirile recomandate
  • Să se comporte civilizat şi politicos cu personalul medical
  • Să respecte regulile de igienă personală zilnică
  • Să-şi exprime acordul cerut de personalul medical în situaţiile prevăzute prin legislaţie
  • Să participe la vindecarea lor prin respectarea recomandărilor medicale şi tratamentului şi să respecte riguros regulamentul intern al unităţii;
  • Să nu pretindă examane de laborator sau radiologice pe care medicul nu le consideră necesare.
  • Să accepte regimul alimentar recomandat de medic, chiar dacă diferă de mâncărurile cu care este obişnuit în familie
  • Să nu depoziteze alimente decât în locurile permise (frigider)
  • Să stea in spital atât timp cât este necesar, să nu insiste să rămână mai mult decât trebuie, iar dacă doreşte externarea înainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe proprie răspundere şi sub semnătură
  • Să nu părăsească spitalul fără acordul medicului curant/medicului de gardă
  • Fumatul este strict interzis, in caz contrar bolnavii vor fi externaţi
  • Să păstreze curăţenia în saloane, integritatea echiparnentuilui, curăţenia în grupurile sanitare şi să nu degradeze instalaţiile, să nu arunce pansamente, vată şi alte obiecte sau resturi alimentare.
  • Să umble în ţinuta vestimentară îngrijită, decentă, când iese pe coridoare sau afară in curtea spitalului
  • Să respecte circuitele spitalului şi să nu circule prin locurile interzise pacienţilor in vederea protecţiei proprii împotriva unor agenţi patogeni sau noxe
  • Să nu provoace neinţelegeri sau altercaţii cu personalul medical sau alţi pacienţi
  • În situaţia în care există nemulţumiri, pacientul poate să facă reclamaţie scrisă sau se poate adresa medicului şef de secţie sau conducerii spitalului.
Se interzice in timpul tratamentului cu oxigen:
  • Interventia, de orice fel, asupra robinetilor, racordurilor, accesoriilor sau componentelor instalatiei de oxigen si a dispozitivelor medicale de conectare ( masti, canule, etc.);
  • Deconectarea circuitelor de gaz făxă reducerea debitului de gaz , in caz contrar se va genera un nivel ridicat de expunere;
  • Scoaterea de catre pacient a dispozitivelor de alimentare cu oxigen fara intreruperea debitului de gaz;
  • Parasirea locului de tratament, chiar si justificat, fara intreruperea alimentarii cu oxigen;
  • Atingerea dispozitivelor medicale cu mainile murdare de grasimi, ulei, errne si unguente diverse;
  • Folosirea de creme sau rujuri grase (grasimile si uleiurile in contact cu oxigenul se autoaprind);
  • Folosirea flacarii deschise, a fumatului, folosirea de brichete, lumanari;
  • Folosirea de aparatura electrica defecta care poate produce scantei;
  • Pacientii internati în ATI nu au voie cu telefoane mobile asupra lor în timpul supravegherii postoperatorii;
  • Reincărcarea dispozitivelor electronice (telefoane mobile, laptop-uri, etc) ale pacienţilor internaţi în secţiile clinice şi care necesită oxigen (se va efectua în afara salonului, pe hol sau incăperi unde nu se folosesc prizele de oxigen, inclusiv buteliile cu oxigen medical);
  • Depozitarea, in apropierea instalatiei de alimentare cu oxigen, a materialetor organice si in general a oricarui material combustibil, care se pot aprinde extrem de usor in contact cu corpuri incandescente (tigari aprinse, scantei, flacara);
  • Folosirea de materiale generatoare de electricitate statica (imbracaminte, incaltaminte confectionate din fibre sintetice sau artificiale, matase, etc.) prin frecarea cu corpul pacientilor;
  • Manipularea foliilor din materiale plastice, operatie generatoare de electricitate statica;
  • Contactul cu ulei, grasime sau alte hidrocarburi;