CINE SUNTEM

MottoNu există civilizație fără hormoni tiroidieni (C.I. Parhon)

Institutul National de Endocrinologie C. I. Parhon este o instituţie de interes public naţional, cu personalitate juridică, în administrarea şi subordinea Ministerului Sănătăţii, fiind singurul institut national, cu monospecialitate de endocrinologie din țară.

Patologia endocrină – de la guşa endemică la osteoporoză şi de la tulburările de creştere ale copilului la tumori – este una majoră, cu o morbiditate ridicată, acoperitoare a intregului areal geografic, care afectează populaţia de orice vârstă şi de ambele sexe.

În acest sens, datele epidemiologice se constituie intr-un argument: spre exemplu, guşa endemică afectează până la 35% din populaţia ţării, reprezentând “placa turnantă” pentru o serie de alte afecţiuni tiroidiene cu spectru larg, iar osteoporoza cuprinde o treime din femeile aflate in postmenopauză.

Problematica patologiei endocrine este una de interes major pentru Ministerul Sănătăţii, concretizată în existenţa unui program naţional de prevenţie în patologia endocrină, finanţat de la bugetul de stat si completat cu unul de tratament, finanțat din fondurile CNAS.

Institutul deserveşte pacienţi de pe întreg teritoriul ţării, doar 35% dintre ei fiind din Municipiul Bucureşti.

În ultimii ani, numărul de servicii spitaliceşti acordate de institut populaţiei cu patologie endocrină a crescut semnificativ.

Adresabilitatea catre institutul nostru este in continua crestere, concretizata in numarul de consulatii si externari, consecinta atat a măririi incidenţei şi prevalenţei afecţiunilor endocrine la nivel national, cat si a expertizei recunoscute a specialistilor, dublata de aparatura performanta din dotarea spitalului,au  condus la  cresterea  calitatii serviciilor medicale prestate de institut si un grad inalt de satisfatie al pacientului .

În profilul specialităţii de endocrinologie, institutul prezintă secţii unice. Astfel, Secţia “de aur” este Chirurgia endocrină care se distinge printr-o rată de operabilitate de peste 95%, valoare semnificativ crescută față de media națională, precum si prin rata de succes in cazurile cu complicaţii şi comorbidităţi. De asemenea, Secţia de Terapie Izotopică asigură terapia cu iod radioactiv a cazurilor de cancer tiroidian operat, fiind una din primele de acest fel din lume, iar prin dotare şi eficienţa activităţii, una din cele mai importante secţii ale institutului. Nu în ultimul rând, Secţia de Endocrinopediatrie, un alt departament de tradiţie şi prestigiu, se afirmă prin unicitatea activităţii şi rezultatele deosebite obţinute pe un segment fragil al populaţiei – copiii cu afecţiuni endocrine.

Concomitent, în institut se desfășoară activități de prestigiu de învățământ universitar și postuniversitar, continuând drumul deschis de profesorul C.I.Parhon, întemeietorul primei Catedre de Endocrinologie din lume (1933).

Un alt domeniu de interes este reprezentat de activitatea de cercetare recunoscută pe plan național și internațional, susținută de aparatura de ultima generatie din  dotarea Laboratorului  modern de cercetare, realizat ca urmare a implementării unui proiect de cercetare de peste 10 milioane de euro, finanțat din fonduri europene.

Pornind de la argumentele semnalate, conducerea institutului a stabilit un plan de dezvoltare strategică care are ca obiectiv prioritar transformarea institutului într-un centru de excelenţă în endocrinologie, atât în domeniul serviciilor medicale, al învățământului de specialitate, cât şi al cercetării clinice şi experimentale , creand premizele furnizarii unor servicii de cea mai  inalta performata pacientilor.