ENDOCRINOLOGIE II

Descrierea secției:

Activitatea medicala a sectiei consta in efectuarea de internări în regim de spitalizare continua (in cele 50 de paturi ale secției) și de zi, consultații în ambulatoriul integrat și în contract cu CASMB (în cabinetul de consultații din Ambulator).
Activitatea secției se desfășoară pe multiple planuri fiind centrată pe îngrijirea pacientului dar și cu implicare în domeniul cercetării clinice și în cel dedicat invatamantului universitar.
Secția

Secţia Endocrinologie II

Are o istorie bine conturată, datând încă de la înfiinţarea prin Decret Regal a Institutului, în data de 8 noiembrie 1946, la începuturile sale fiind denumită “Patologie suprarenala”, reprezentand una din cele 7 secții clinice existente inițial. De-a lungul timpului, activitatea clinică, didactică și științifică a secției fost marcată de nume cu mare rezonanță în endocrinologia românească.

Structura

Secţia clinică cuprinde

Un număr de 50 paturi pentru spitalizării continue și 2 paturi pentru spitalizare de zi. Toate saloanele au baie proprie complet utilată, sunt dotate cu TV, frigider, aer condiţionat, internet wifi etc. Dotarea materială a secției constă în echipament specific unei secții clinice: aparatură medicală necesară în activitatea medicală zilnică, inclusiv un EKG portabil și un ecograf cu care medicii secției efectuează ecografiile pacienților internați, atât în regim de spitalizare continuă cât şi în regim de spitalizare de zi. Unii din medicii secţiei efectuează şi puncţii tiroidiene necesare diagnosticului şi deciziei terapeutice în patologia tiroidiană tumorală. Toate cabinetele sunt dotate cu computere logate la sistemul informatic specializat, cititoare de carduri, acces permanent la internet. Sunt disponibile dispozitive specializate utile pentru dubla identificare a pacienților (imprimanta bratari pacient, imprimanta etichete farmacie, dispozitive scanner) necesare în prevenirea erorilor de identificare a pacienților, urmărirea corectă și completă a trasabilității procesului de îngrijire.

Programări secție

endocrinologie2@parhon.ro

0739919940

Cab asistente (info)

0213172041 int 138

Investigații

Diagnosticul pozitiv şi diferenţial al bolilor suprarenale
Afecţiuni suprarenale hiperfuncţii, hipofuncţii, patologie tumorală
Osteoporoză cu risc crescut de fractură, în contextul menopauzei
Patologie adrenală și medulosuprarenală
Patologia metabolismului osos (osteoporoza; osteomalacie; boala Paget a osului, deficit de vitamina D, sarcopenie)
Patologie tiroidiană
Patologie paratiroidiană
Patologie hipofizară
Diabet insipid
Disfuncții gonadale
Patologia autoimună endocrină

Activitatea de cercetare

        S-a desfășurat permanent în secție încă de la momentul înființării sale.În prezent unii din medicii secţiei sunt investigatori principali în studii clinice legate de tratamentul patologiei hipofizare, esenţiale pentru dezvoltarea de noi mijloace terapeutice în patologia majoră endocrină şi nu numai. Implicarea în activitatea de cercetare se susține de-a lungul anilor prin participarea medicilor din cadrul secţiei atât ca directori de proiecte/granturi de cercetare cât și ca participanți, investigatori sau subinvestigatori la proiectele/granturile de cercetare derulate în Institut în colaborare cu Laboratorul de cercetare din Institut sau cu alte departamente de cercetare. Ca exemple notabile enumerăm proiecte/granturi cu director Prof. Dr. Constantin Dumitrache sau Conf. Dr. Diana Păun și medici din secție participanți ca şi membrii în echipa de cercetare: Acţiunea Europeană COST BM1105 – GnRH deficiency: „Elucidation of the neuroendocrine control of human reproduction;; Programul VIASAN: „Studii clinice, biochimice, hormonologice şi genetice în sindroamele de neoplazie endocrină multiplă”; Programe CNCSIS: „Analiza genetică a protooncogenei RET în carcinomul medular tiroidian sporadic şi familial”; „Studii clinice, hormonale şi de biologie moleculară asupra activităţii 5-alfareductazei în maladii androgen dependente; Particularităţi etiopatogenice, evolutive şi individualizări diagnostice şi terapeutice în procesul de neoplazie endocrină”. Medici încadraţi pe secție au fost participanţi la proiecte CEEX: Genetica procesului de îmbătrânire asociată cu modificările endocrine, metabolice şi cognitive la om; Optimizarea factorilor nutriţionali pentru obţinerea oului de consum îmbogăţit în acizi graşi polinesaturaţi ω:3, aliment funcţional nou pentru piaţa românească; Alterarea mecanismelor celulare și moleculare și a expresiei genice in boli cardiovasculare si diabet/ obezitate, afectiuni majore ale sindromului metabolic, cercetări fundamentale și clinice; Proiect Genitir; Program EndoMIP (proiect cofinanțat din Fondul Social European) Îmbunătățirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din sectorul medical în domeniul endocrinologiei, pentru prevenirea maladiilor cu impact populaţional – derulat pe o perioadă de 42 de luni, în intervalul 11.12.2017 -10.06.2021.
        Prin participări la Conferințe, Congrese Naționale și Internaționale, cursuri de perfecționare și prin publicarea de articole în rezumat sau în extenso în reviste de profil naționale și internaționale. Se remarcă o implicare permanentă a tuturor medicilor din secție la îmbunătățirea nivelului științific și la o bună aplicare a ghidurilor internaţionale în practica medicală zilnică.

Activitatea universitară

        Având la bază colaborarea dintre Institut și Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila“ București, în secție se desfășoară activitate didactică de formare a studenților și de pregătire a tinerilor endocrinologi în cadrul programului de rezidențiat.
        De-a lungul timpului, cadrele universitare cu încadrare clinică pe secție au fost implicate în coordonarea științifică a unui număr mare de Lucrări de Diploma, Prof. Dr. C. Dumitrache fiind coordonator a numeroase Teze de Doctorat, susținute în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”. În prezent, secția are în componența sa 2 cadre universitare care își desfășoară activitatea didactică în Disciplina de Endocrinologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti - Facultatea de Medicină Generală: Conferențiar Universitar Dr. Diana Loreta Păun,, medic primar endocrinolog, doctor în medicină, în prezent Consilier Prezidențial pe Probleme de Sănătate Publică în Administrația Prezidențială şi Asistent Universitar Dr. Ionela Baciu medic primar endocrinolog, doctor în medicină - își desfășoară activitatea didactică susținând cursuri și lucrări practice pentru studenții Facultății de Medicină Generală, în cadrul modulelor de endocrinologie pentru anul V, cursuri pentru rezidenții în specialitatea de endocrinologie, cursuri de perfecționare postuniversitară. Asistent Universitar Dr. Roxana Irina Roşca, medic primar endocrinolog, doctor în medicină susține lucrări practice cu studenții de an III ai Facultății de Medicină Dentară din cadrul UMF C. Davila București.
        O importanță deosebită este acordată activității didactice adresată medicilor rezidenți în specialitatea endocrinologie dar și în specialități conexe, în vederea formării unor generații viitoare de medici.

Personalul medical

Din echipa medicală fac parte:

Asist. Univ. Dr. BACIU IONELA FLORINA

Șef secție, Medic Primar Endocrinolog

Dr. ROSCA ROXANA IRINA

Medic Primar Endocrinolog, Asist. Universitar UMFCD

CONF. UNIV. DR. PAUN LORETA DIANA

Medic primar endocrinolog

Dr. HRISTEA RUXANDRA MARIA

Medic Primar Endocrinolog

Dr. PETRIS RODICA

Medic Primar Endocrinolog

Dr. DUMITRU ALINA

Medic Primar Endocrinolog

Dr. Lazăr Violeta

Medic Specialist Endocrinolog

As. HAIU ELENA

Asistenta Șefă
Vezi și