Category: Ambulatoriu Integrat

Ambulatoriu Integrat

Asistenţa medicală ambulatorie constă în: • Stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor care au venit cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate şi care nu a necesitat internare în regim continuu sau de zi ✔ • […]
Read More