CERCETARE SI DEZVOLTARE – SOFTWIN – PUBLICATII MEDICALE


RAPORT DE ACTIVITATE PE ULTIMELE  6 LUNI – RAPORT FINAL

RAPORT DE ACTIVITATE PE PRIMELE 6 LUNI: 1 octombrie2015 – 31 martie 2016

 

Simpozionul de studii clinice Synevo, editia a 8-a, desfasurat in Bucuresti pe 25 Noiembrie 2016


„BIOMAT-ENDO: constructia bazei de date digitale pentru monitorizarea pacientilor cu cancer tiroidian” /  BIOMAT-ENDO: setting-up a data base for monitoring patients diagnosed with thyroid cancer 

Scop: Acest proiect este organizat şi coordonat de Laboratorul de Medicină Nucleară, în vederea digitalizării informaţiei legate de pacienţii cu cancer tiroidian din cazuistica existentă, pe structura software  „BIOMAT-ENDO” şi extinderea câmpurilor de date din software cu noile metode de investigaţie şi terapie apărute.

Durata contractului: 01 Octombrie 2015 – 30 Septembrie 2016

Coordonator: Dr.Mariana Purice, CS 2, Laboratorul de Medicină Nucleară, Institutul Naţional de Endocrinologie C.I.Parhon

Email: mpurice_endo@yahoo.co.uk

Finanţare: RAIFFEISEN BANK SA  prin Contract de sponsorizare Nr. 410/15 octombrie 2015

Valoarea contractului: 45.000 RON

Evaluarea rezultatelor proiectului: orizontul de aşteptare este ca, la finalul proiectului, să existe în baza de date BIOMAT-ENDO minimum 2000 de cazuri de pacienţi, cu date complete.

Evaluarea finală va fi facută de un grup de specialişti – medici, biologi, matematicieni – care vor analiza atât impactul  acestei baze de date construită în conduita radioterapeutică, cât şi posibilităţile de folosire  a ei pentru studii matematice de predicţie a incidenţei bolii, în contextul accidentului de la Cernobîl, cu efect  asupra  populaţiei din România. Proiectul de faţă este o continuare a Contractului de cercetare CEx 06-11-97 din 19.09.2006 – Noi abordări matematice în Biologie cu aplicaţii  –  al Institutului de Matematică  Simion Stoilow al Academiei Române (http://www.imar.ro/research_projects/BIOMAT/BIOMAT.html) impreuna cu SOFTWIN srl (http://www.softwinresearch.ro/index.php/ro/proiecte/biomat)  precum  şi a Acordului de colaborare, nr. 475 din 22.02.2007, dintre Institutul de Matematică  Simion Stoilow al Academiei Române cu Institutul Naţional de Endocrinologie  C.I.Parhon Bucureşti.

De asemenea, proiectul îşi propune să fie urmat de o a 3-a etapă, cea de construire a Registrului naţional de cancer tiroidian şi a studiilor statistice şi epidemiologice care  vor decurge.

 

 Purpose: The BIOMAT-ENDO project is organised and coordinated by the Laboratory of Nuclear Medicine.  The aim of the project is to create an electronic database to store the information related to thyroid cancer patients on record.  The database will be built on the „BIOMAT-ENDO” software structure and will expand the existing software fields with the newly-discovered methods of investigation and therapy.

Duration: October 1, 2015 – September 30, 2016

Coordinator: Dr. Mariana Purice, CS 2, Laboratory of Nuclear Medicine, National Institute of Endocrinology “C.I. Parhon”

Email: mpurice_endo@yahoo.co.uk

Funded by Raiffeisen Bank SA (via the sponsorship contract No. 410/15 October 2015)

Contract value: 45,000 RON 

Assessment of project results: the target is for the –“BIOMAT-ENDO” database to contain at least 2,000 cases of patients with complete data.

The final assessment will be carried-out by a group of specialists – doctors, biologists, mathematicians – who will analyse both the impact of this database on radiotherapy conduct and the possibility of using the database for mathematical studies to predict the incidence of the disease in the context of the Chernobyl incident that affected the Romanian population.

This project is a follow-up on:  the research contract CEx 06-11-97  from 19.09.2006 – New mathematical approaches with biological applications– the Institute of Mathematics of the Romanian Academy “Simion Stoilow” ( http://www.imar.ro/research_projects/BIOMAT/BIOMAT.html) together with SOFTWIN srl (http://www.softwinresearch.ro/index.php/ro/proiecte/biomat) and of the Cooperation Agreement no. 475 22.02.2007, of the Mathematical Institute of the Romanian Academy “Simion Stoilow” and the  National Institute of Endocrinology “C.I. Parhon”, Bucharest.

The project also aims to be followed by a third phase which would consist in creating the National Register of thyroid cancer with the resulting statistical and epidemiological studies.