CONTRACTE EUROPENE

 

• Cost BM1105 – GnRH Deficiency – Elucidation of the neuroendocrine control of human reproduction – Coordonator Romania / Institutul National de Endocrinologie C.I.Parhon

În perioada 27 – 29 aprilie 2015, la Prato – Italia, au avut loc şedinţa Comitetului de management al Acţiunii COST BM 1105 şi un Training school pentru studenţi, tineri cercetători şi medici  din Europa.

Delegaţia Institutului Naţional de Endocrinologie C.I.Parhon  prezentă la lucrări a fost reprezentată de Diana Loreta Păun, Corin Badiu, Alexandra Bănică, Olivia Mihalcea.

La secţiunea Postere, Alexandra Bănică – medic rezident endocrinolog – a elaborat un poster cu tema Case Presentation: Female patient  with Kallmann Syndrome, care a câştigat un grant din partea COST Action BM1105.