Președinte

Conf. univ. dr. Daniel GRIGORIE

Membrii

Prof. univ. dr. Cătălina POIANĂ – prorector cu învățământul post universitar UMF Carol Davila, membru corespondent A.S.M.

CS I Ana-Maria ŞTEFĂNESCU

Prof.univ. dr. Corin BADIU – șef secție, membru titular A.S.M.

Conf. univ. dr. Ioan Horia URSU – şef secţie

CS II Florin ALEXIU – şef laborator

CS II Andra CARAGHEORGHEOPOL

CS II Mariana PURICE

CS II Oltea Daniela JOJA

CS II Dana Alice MANDA – şef laborator

Conf. univ. Dr. Diana Loreta PĂUN – conf. univ. UMF

Conf. univ. Dr. Adina Mariana GHEMIGIAN – şef lucrări UMF

Dr. Mădălina Daniela Lucia MUŞAT – şef lucrări UMF

Dr. Șerban RADIAN – șef lucrări UMF

Dr. Mircea GHEMIGIAN – şef secţie

Dr. Camelia PROCOPIUC

Dr. Dan Cristian HORTOPAN

CSIII Dr. Daniela DINU DRĂGĂNESCU

Dr. Dana Cristina TERZEA

Secretariat

CS Sabina Elena OROS

CS III Susana VLĂDOIU

CS Oana Monica POPA

Dr. Iuliana GHERLAN