Președinte

Conf. univ. dr. Daniel GRIGORIE

Membrii

Șef lucrări dr. Mădălina-Daniela-Lucia MUȘAT, șef secție cl. de endocrinologie I

Prof.univ. dr. Corin Virgil BADIU, șef secție cl. de endocrinologie II

Dr. Mirela IVAN. șef secție cl. de endocrinologie III

As. univ. dr. Roxana-Irina ROȘCA, șef secție cl. de endocrinologie IV

Conf. univ. dr. Adina Mariana GHEMIGIAN, șef secție cl. de endocrinologie V

As. univ. dr. Dan-Alexandru NICULESCU, șef secție cl. de endocrinologie VI

As. univ. dr. Iuliana GHERLAN, șef secție cl. de endocrinologie VII

Dr. Andrei-Liviu GOLDSTEIN, medic coordonator comp. terapie izotopică

Dr. Mircea-Vasile GHEMIGIAN, șef secție chirurgie endocrină

Dr. Carmen Nicoleta IORDĂCHESCU, șef laborator analize medicale

Dr. Anda Simona DUMITRAȘCU, șef laborator radiologie și imagistică

Dr. Dumitru Lucian IOACHIM, șef laborator anatomie patologică

Cerc. șt. gr. II Dana Alice MANDA, șef laborator cercetare științifică

Dr. Florin ALEXIU, șef laborator medicină nucleară

Farmacist pr. Mihaela AGAFIŢEI, farmacist șef