Președinte

Prof.univ. dr. Cătălina POIANĂ – președinte Colegiul Medicilor din Municipiul București, reprezentant corp medical

Membrii

Dr. Păunescu Daniela – reprezentant corp medical

As. med. pr. Florentina TĂNASE – reprezentant asistenţi medicali

As. med. pr. Elena HAIU – reprezentant asistenţi medicali

Virgil GORAN – reprezentant asociaţie de pacienţi

Secretar

Dr. Adina Simona DRAGOMIR

Membri supleanţi

Dr. Carmen-Nicoleta IORDĂCHESCU – reprezentant corp medical

Dr. Andrei GOLDSTEIN – reprezentant corp medical

Asis. univ. dr. Iuliana GHERLAN – reprezentant corp medical (integrare clinică)

As. med. pr. Mihaela ALEXE – reprezentant asistenţi medicali

As. med. pr. Irina IOVAN – reprezentant asistenţi medicali

Ing. Marieta SIMION – şef birou administrativ

Vasile BARBU – reprezentant asociaţie de pacienţi

Dr. Cristina-Ana-Maria CĂPĂŢÂNĂ – secretar

 

Rapoarte de activitate Consiliul de Etica

CODUL ETIC PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL INSTITUTULUI NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE „C.I.PARHON”