Condiții de internare

Acte necesare pentru internare

- Copie după cartea de identitate/buletin identitate a pacientului;
- Copie după cartea de identitate sau paşaport în cazul internărilor cu plată;
- Copie după certificatul de naştere în cazul minorilor sub 14 ani;
- Copie după cartea de identitate a părinţilor în cazul pacientului minor;
- Copie dupa cartea de identitate însoţitor în situaţia pacienţilor cu dizabilitaţi fizice sau psihice care necesită ajutor permanent.
- Medicul de familie sau
- Medicul specialist din din unităţile sanitare ambulatorii
- Medicii din unităţile de asistenţă medico-socială
- Medicii de medicina muncii
* ATENŢIE: Medicii care eliberează biletele de internare trebuie să se afle in relaţie contractuală cu una dintre casele de asigurări din România
— Cardul de sanatate sau
— Adeverinta CAS sau
— Asigurare de sanatate facultativa
- Adeverinta salariat (cu vechime de maxim 30 zile)
- Copie Talon pensie
- Copie talon indemnizatie (în cazul mamelor care sunt în concediu de creştere a copilului mai mic de 2 ani)
- Adeverinta de coasigurat
- Adeverinta/Ordin de plata/Chitanta de la ANAF — cu privire la dovada platii contributiilor de sanatate (CASS), pentru persoane cu profesii liberale, PFA, cabinet individual, etc. in cazurile de urgentă nu este necesar biletul de trimitere.

*Urgenta este apreciata de catre medicul care consulta pacientul.

Criterii de internare

• afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.
• urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală continuă;
• boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare;
• bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, art. 110 , art. 124 si art. 125 din Codul penal şi în cazurile dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, care necesită izolare ori internare obligatorie şi tratamentul persoanelor private de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor spital;
• urgenţe medico-chirurgicale, ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore în conditiile stabilite în norme; dacă diagnosticul se regăseşte în lista pachetelor de spitalizare de zi contractate cu CASMB;
• diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi efectuate/ monitorizate în ambulatoriu.

Se pot interna — în urma deciziei medicale de internare — unnătorii pacienţi:
• Pacienţii cu bilet de trimitere valabil confonn normelor în vigoare
• Pacienţii care fac dovada de asigurat-adeverinţă salariat/ talon de pensie/ coasigurat/
dovada de plată a FAS;
• Pacienţi aflati în programe de studii clinice, conform contractului între organizaţia de studii clinice şi Institutul National de Endocrinologie;
• Pacienţi care solicita internare la cerere, cu plată;
• Pacientul care constitutie o urgenţă endocrină se poate interna şi fără actele mai sus amintite, în conformitate cu condiţiile cuprinse în procedura de prezentare/ internare a pacientului prin serviciul de gardă;