Concurs/Examen pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director