Categorie: Rezultate

Centralizator probă interviu examen

Asistent medical principal generalist, nivel studii PL </br> Asistent medical generalist, nivel studii PL </br> Asistent medical debutant generalist, nivel studii PL </br> Asistent medical principal Iaborator, nivel studii PL</br> Registrator medical, nivel studii M </br> Infirmieră, nivel studii G </br> îngrijitoare, nivel studii G </br> referent de specialitate I, nivel studii S </br> economist II, nivel studii S </br> muncitor IV-fochist, nivel studii G </br> spălătoreasă, nivel studii G </br>
Read More