Bugetul de venituri si cheltuieli

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public se elaborează de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducatorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi se publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii sau a institutului, în termenul legal.

Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă de ordonatorul de credite ierarhic superior, la propunerea managerului spitalului.

Bugetul de venituri şi cheltuieli se repartizează pe secţiile şi compartimentele din structura spitalului. Sumele repartizate sunt cuprinse în contractul de administrare, încheiat în condiţiile legii.

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente se monitorizează lunar de către şefii secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, conform unei metodologii aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii.

 

Vezi bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017

Vezi bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016.

Vezi bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.

Vezi bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014.

Vezi bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013.

Vezi lista obiectivelor de investitii pentru anul 2013 .

Vezi bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.