Arhivă achiziții 2014-2018

2018
INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

1 medicprimar endocrinolog – persoana fizica autorizata

Nr. 8949/09.08.2018

Documente solicitate:

Curriculum vitae

Titlu de medic specialitatea endocrinologie

Aviz de libera practica

Asigurare de malpraxis

Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int. 261, mail achizitii@parhon.ro pana la data de 20.08.2018

INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Referitor la procedura pentru atribuirea contractului de

PAZA, PROTECTIE, TRANSPORT VALORI CU AUTOTURISME DOTATE CU CUTIE DE VALORI, MONITORIZARE SI INTERVENTII PENTRU OBIECTIVELE AUTORITATII CONTRACTANTE.

Va comunicam urmatoarele:

se prelungeste termenul de depunere oferte pana la data de 26.04.2018 ora 10:00 cu data de deschidere a ofertelor 26.04.2018 ora 10:30

Documentele atasate la precedentul anunt pentru aceste servicii raman neschimbate.

INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Organizeaza in ziua de 20.04.2018 ora 10:30 Selectie de Oferte pentru atribuirea contractului de servicii de

PAZA, PROTECTIE, TRANSPORT VALORI CU AUTOTURISME DOTATE CU CUTIE DE VALORI, MONITORIZARE SI INTERVENTII PENTRU OBIECTIVELE AUTORITATII CONTRACTANTE.

Documentatia de atribuire este atasata si poate fi descarcata, respectiv:

– Caietul de sarcini;

– Fisa de date,

Modele de formulare, inclusiv modelul de contract de prestari de servicii ce urmeaza a fi semnat cu ofertantul declarat castigator.

Ofertele se depun pana la data limita: 20.04.2018 ora 10.00, la sediul INSTITUTULUI NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON, Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr. 34-38, sector 1– Biroul de Achizitii Publice

INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

1 medic specialitatea – persoana fizica autorizata

Nr. 2694/14.03.2018

Documente solicitate:

Curriculum vitae

Titlu de medic specialitatea obstretica – ginecologie

Aviz de libera practica

Asigurare de malpraxis

Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int. 261, mail achizitii@parhon.ro pana la data de 19.03.2018

 

INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

1 medic epidemiolog – persoana fizica autorizata

Nr. 2377/06.03.2018

Documente solicitate:

Curriculum vitae

Titlul de medic

Aviz de libera practica

Asigurare de malpraxis

Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int. 261, mail achizitii@parhon.ro pana la data de 13.03.2018

INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

1 psiholog – persoana fizica autorizata

Nr.1956/23.02.2018

Documente solicitate:

Curriculum vitae

Titlul psiholog

Atestat de libera practica

Certificat de inregistrare la Colegiul psihologilor din Romania

Asigurare de malpraxis

Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int.261, mail achizitii@parhon.ro pana la data de 28.02.2018 . Manager interimar, Ec. Carmen Simona Hirtea

INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

1 medic specialist radiologie imagistica medicala – persoana fizica autorizata

Nr. 615/19.01.2018

Documente solicitate:

– Curriculum vitae

– Titlul de medic primar

– Aviz de libera practica

– Asigurare de malpraxis

               Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int.261, mail achizitii@parhon.ro pana la data de 23.02.2018
INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

1 medic specialist radiologie imagistica medicala – persoana fizica autorizata

Nr. 615/19.01.2018

Documente solicitate:

– Curriculum vitae

– Titlul de medic primar

– Aviz de libera practica

– Asigurare de malpraxis

               Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int.261, mail achizitii@parhon.ro pana la data de 23.02.2018
INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Organizeaza in ziua de 25.01.2018 ora 11:00 Selectie de Oferte pentru atribuirea contractului de servicii de

PAZA, PROTECTIE, TRANSPORT VALORI CU AUTOTURISME DOTATE CU CUTIE DE VALORI, MONITORIZARE SI INTERVENTII PENTRU OBIECTIVELE AUTORITATII CONTRACTANTE.

Documentatia de atribuire este atasata si poate fi descarcata, respectiv:

– Caietul de sarcini;

– Fisa de date,

Modele de formulare, inclusiv modelul de contract de prestari de servicii ce urmeaza a fi semnat cu ofertantul declarat castigator.

Ofertele se depun pana la data limita: 25.01.2018 ora 10.30, la sediul INSTITUTULUI NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON, Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr. 34-38, sector 1– Biroul de Achizitii Publice

INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

1 medic primar chirurg endocrin cu experienta suprarenalectomia laparoscopica – persoana fizica autorizata

Nr. 615/19.01.2018

Documente solicitate:

– Curriculum vitae

– Titlul de medic primar

– Aviz de libera practica

– Asigurare de malpraxis

 

               Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int.261, mail achizitii@parhon.ro pana la data de 26.01.2018.
2017
INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Organizeaza in ziua de 15.12.2017 ora 13 Selectie de Oferte pentru atribuirea contractului de servicii de

PAZA, PROTECTIE, TRANSPORT VALORI CU AUTOTURISME DOTATE CU CUTIE DE VALORI, MONITORIZARE SI INTERVENTII PENTRU OBIECTIVELE AUTORITATII CONTRACTANTE.

Documentatia de atribuire este atasata si poate fi descarcata, respectiv:

– Caietul de sarcini;

– Fisa de date,

Modele de formulare, inclusiv modelul de contract de prestari de servicii ce urmeaza a fi semnat cu ofertantul declarat castigator.

Ofertele se depun pana la data limita: 15.12.2017 ora 11.00, la sediul INSTITUTULUI NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON, Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr. 34-38, sector 1 – Serviciul Administrativ – Biroul de Achizitii Publice

 

Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:

 • Dovada constituirii Garantiei de participare, asa cum se specifica in Fisa de date;
 • Documentele de calificare si/ sau selectie asa cum este precizat in Fisa de date
 • Propunerea tehnica, elaborata astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini.
 • Propunerea financiara – formularul de oferta. Aceasta se va elabora astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Oferta financiara va cuprinde oferta de pret exprimata in lei fara TVA, conform Fisei de date.

          Modul de prezentare al ofertei este precizat in Fisa de date a achizitiei.

          Informatii si clarificari se pot obtine pana cel tarziu cu 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, la Biroul Achizitii Publice, tel. 0760.669.955, fax: 031.805.7374, e-mail: achizitii@parhon.ro.

Persoana de contact:   MATEESCU TUDORITA

INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Organizeaza in ziua de 21.04.2017 ora 10.30 Selectie de Oferte pentru atribuirea contractului de servicii de

PAZA, PROTECTIE, TRANSPORT VALORI CU AUTOTURISME DOTATE CU CUTIE DE VALORI, MONITORIZARE SI INTERVENTII PENTRU OBIECTIVELE AUTORITATII CONTRACTANTE.

Documentatia de atribuire este atasata si poate fi descarcata, respectiv:

– Caietul de sarcini;

– Fisa de date,

Modele de formulare, inclusiv modelul de contract de prestari de servicii ce urmeaza a fi semnat cu ofertantul declarat castigator.

Ofertele se depun pana la data limita: 21.04.2017 ora 10.00, la sediul INSTITUTULUI NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON, Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr. 34-38, sector 1 – Serviciul Administrativ – Biroul de Achizitii Publice

Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:

 • Dovada constituirii Garantiei de participare, asa cum se specifica in Fisa de date;
 • Documentele de calificare si/ sau selectie asa cum este precizat in Fisa de date
 • Propunerea tehnica, elaborata astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini.
 • Propunerea financiara – formularul de oferta. Aceasta se va elabora astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Oferta financiara va cuprinde oferta de pret exprimata in lei fara TVA, conform Fisei de date.

Modul de prezentare al ofertei este precizat in Fisa de date a achizitiei.

          Informatii si clarificari se pot obtine pana cel tarziu cu 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, la Biroul Achizitii Publice, tel. 0760.669.955,               fax: 031.805.7374, e-mail: achizitii@parhon.ro.

           Persoana de contact D-na Ioan Daiana

INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

1 medic primar endocrinolog – persoana fizica autorizata

Nr. inreg. A643/21.02.2017

Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int.261, mail achizitii@parhon.ro  pana la data de  28.02.2017 .

Manager,

Dr. Adina Mariana GHEMIGIAN

INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

1 medic primar boli infectioase – persoana fizica autorizata
2 medici primari endocrinologie – persoane fizice autorizate

Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int.261, mail achizitii@parhon.ro  pana la data de  29.01.2017 .

Manager,

Dr. Adina Mariana GHEMIGIAN

2016
INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

1 medic primar boli infectioase – persoana fizica autorizata

Nr. inreg. A3050/09.08.2016

Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int.261, mail achizitii@parhon.ro  pana la data de  16.08.2016 .

Manager,

Dr. Adina Mariana GHEMIGIAN

INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Organizeaza in ziua de 21.04.2016 ora 10:00 Selectie de Oferte pentru atribuirea contractului de servicii de

PAZA, PROTECTIE, TRANSPORT VALORI CU AUTOTURISME DOTATE CU CUTIE DE VALORI, MONITORIZARE SI INTERVENTII PENTRU OBIECTIVELE AUTORITATII CONTRACTANTE.

Documentatia de atribuire este atasata si poate fi descarcata, respectiv:

– Caietul de sarcini;

– Fisa de date,

Modele de formulare, inclusiv modelul de contract de prestari de servicii ce urmeaza a fi semnat cu ofertantul declarat castigator.

CORECTIE !!!

Ofertele se depun pana la data limita: 21.04.2016 ora 09.30, la sediul INSTITUTULUI NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON, Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr. 34-36, sector 1 – Serviciul Administrativ – Biroul de Achizitii Publice

Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:

 • Dovada constituirii Garantiei de participare, asa cum se specifica in Fisa de date;
 • Documentele de calificare si/ sau selectie conform Fisei de date
 • Propunerea tehnica, elaborata astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini.
 • Propunerea financiara – formularul de oferta. Aceasta se va elabora astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Oferta financiara va cuprinde oferta de pret exprimata in lei si echivalent euro fara TVA, conform Fisei de date.

Modul de prezentare al ofertei este precizat in Fisa de date a achizitiei.

          Informatii si clarificari se pot obtine pana cel tarziu cu 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, la Biroul Achizitii Publice, tel. 0760.669.955, fax: 031.805.7374, e-mail:  achizitii@parhon.ro. 

Persoana de contact D-na Bianca Breuscan 

INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

1 medic specialist otorinolaringologie – persoana fizica autorizata

Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int.261, mail achizitii@parhon.ro  pana la data de 08.02.2016 .

Manager,

Dr. Adina Mariana GHEMIGIAN

2015
INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

1 medic primar cardiologie – persoana fizica autorizata
1 medic primar endocrinolog – persoana fizica autorizata

Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int.261, mail achizitii@parhon.ro  pana la data de  11.12.2015 .

Manager,

Dr. Adina Mariana GHEMIGIAN

INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Organizeaza in ziua de 24.04.2015 ora 10:00 Selectie de Oferte pentru atribuirea contractului de servicii de

PAZA, PROTECTIE, TRANSPORT VALORI CU AUTOTURISME DOTATE CU CUTIE DE VALORI, MONITORIZARE SI INTERVENTII PENTRU OBIECTIVELE AUTORITATII CONTRACTANTE.

Documentatia de atribuire este atasata si poate fi descarcata, respectiv:

– Caietul de sarcini;

– Fisa de date,

Modele de formulare, inclusiv modelul de contract de prestari de servicii ce urmeaza a fi semnat cu ofertantul declarat castigator.

 

Ofertele se depun pana la data limita: 24.04.2015 ora 09.30, la sediul INSTITUTULUI NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON, Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr. 34-36, sector 1 – Serviciul Administrativ – Biroul de Achizitii Publice

Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:

 • Dovada constituirii Garantiei de participare, asa cum se specifica in Fisa de date;
 • Documentele de calificare si/ sau selectie conform Fisei de date
 • Propunerea tehnica, elaborata astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini.
 • Propunerea financiara – formularul de oferta. Aceasta se va elabora astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Oferta financiara va cuprinde oferta de pret exprimata in lei si echivalent euro fara TVA, conform Fisei de date.

Modul de prezentare al ofertei este precizat in Fisa de date a achizitiei.

          Informatii si clarificari se pot obtine pana cel tarziu cu 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, la Biroul Achizitii Publice, tel. 0760.669.955, fax: 031.805.7374, e-mail: achizitii@parhon.ro. 

Persoana de contact D-na Bianca Breuscan 

2014

Achizitii Publice 2014

DenumireProceduraNr. anunt/ invitatie la participare

 

www.e-licitatie.ro

Anunt atribuire

 

www.e-licitatie.ro

Acord cadru furnizare Iod

 

radioactive I131

Licitatie deschisa149955/26.03.2014

146456/13.05.2014

Acord cadru de furnizare

 

medicamente

Licitatie deschisa150396/15.04.2014

150813/15.10.2014

Acord cadru de furnizare reactivi de

 

laborator

Licitatie deschisa151172/30.05.2014

150024/29.09.2014

Acord cadru de furnizare aparatura

 

bloc operator

Licitatie deschisa151677/22.06.2014

152696/09.12.2014

Acord cadru de furnizare materiale

 

sanitare

Licitatie deschisa153082/12.08.2014

152749/10.12.2014

Achizitie echipamente si active

 

necorporale IT pentru proiectul

“Laborator de cercetari de

endocrinologie moleculara, celulara si structurala”

– Retea integrata de transmitere a datelor

Licitatie deschisa153881/17.09.2014

154849/07.02.2015

Contract de furnizare aparatura medicalaLicitatie deschisa155097/29.10.2014

153531/06.01.2015

Contract de furnizare echipamente

 

CD pentru proiectul “Laborator de

cercetari de endocrinologie

moleculara, celulara si structurala”

Licitatie deschisa155980/05.12.2014In desfasurare
Intretinere si reparatii pentru

 

aparatura de radiologie din dotarea

Institutului

Cerere de oferta361419/16.06.2014182993/04.11.2014
Servicii de mentenanta, dezvoltare si

 

suport tehnic software medical,

avand la baza platforma HIPOCRATE

Negociere fara anunt

de participare

147367/11.06.2014
Achizitie Medicamente UrgentaNegociere fara anunt

 

de participare

152758/09.12.2014

 

INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

1 specialist biolog principal pentru laboratorul de analize medicale – persoana fizica autorizata cu cunostinte in managementul de calitate RENAR conform standard 15189:2013.

Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int.261, mail achizitii@parhon.ro  pana la data de 04.03.2015  .

Manager,

Dr. Diana Loreta PAUN

INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

1 medic specialist endocrinolog – persoana fizica autorizata

Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int.261, mail achizitii@parhon.ro  pana la data de  26.11.2014 .

Manager,

Dr. Diana Loreta PAUN

INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

1 specialist kinetoterapeut – persoana fizica autorizata

Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int.261, mail achizitii@parhon.ro  pana la data de  15.11.2014 .

Manager,

Dr. Diana Loreta PAUN

INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Organizeaza selectie de oferte pentru atribuirea contractului de produse inclusiv lucrari de montaj si punere in functiune:

Tablou electric AAR conform cerinte caiet de sarcini si anexe cod CPV 31214500-4-Tablouri electrice (Rev.2)

Documentatia de atribuire:

– Caietul de sarcini si memoriul tehnic

– Fisa de date,

-Modele de formulare, inclusiv modelul de contract de lucrari ce urmeaza a fi semnat cu ofertantul declarat castigator se obtine de la Biroul de Achizitii Publice, Contractare al Institutului, pe baza unei adrese scrise sau pe mail achizitii@parhon.ro

 

Ofertele se depun pana la data limita: 07.11.2014 ora 10:00, la sediul INSTITUTULUI NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON, Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr. 34-36, sector 1– Biroul de Achizitii Publice, Contractare

Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:

Documentele de calificare si/ sau selectie conform Fisei de date
Propunerea tehnica, elaborata astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini si memoriul tehnic.
Propunerea financiara – formularul de oferta. Aceasta se va elabora astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Oferta financiara va cuprinde oferta de pret exprimata in lei si echivalent euro fara TVA, conform Fisei de date.
Modul de prezentare al ofertei este precizat in Fisa de date a achizitiei.

Informatii se pot obtine, la Biroul Achizitii Publice, tel. 0760.669.955, fax: 031.805.7374, e-mail: achizitii@parhon.ro.

 

Persoana de contact D-na Bianca Breuscan

INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate

1 medic specialist endocrinolog – persoana fizica autorizata

Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int.261, mail achizitii@parhon.ro  pana la data de 26.10.2014 .

Manager,

Dr. Diana Loreta PAUN

INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Organizeaza selectie de oferte pentru atribuirea contractului de

Lucrari de reparatii curente conform cerinte caiet de sarcini si anexe cod CPV 45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2).

Documentatia de atribuire:

– Caietul de sarcini si memoriul tehnic

– Fisa de date,

-Modele de formulare, inclusiv modelul de contract de lucrari ce urmeaza a fi semnat cu ofertantul declarat castigator se obtine de la Biroul de Achizitii Publice, Contractare al Institutului, pe baza unei adrese scrise sau pe mail achizitii@parhon.ro

Ofertele se depun pana la data limita: 24.07.2014 ora 10:30, la sediul INSTITUTULUI NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON, Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr. 34-36, sector 1– Biroul de Achizitii Publice, Contractare.

Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:

• Documentele de calificare si/ sau selectie conform Fisei de date

• Propunerea tehnica, elaborata astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini si memoriul tehnic.

• Propunerea financiara – formularul de oferta. Aceasta se va elabora astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Oferta financiara va cuprinde oferta de pret exprimata in lei si echivalent euro fara TVA, conform Fisei de date.

Modul de prezentare al ofertei este precizat in Fisa de date a achizitiei.

Informatii se pot obtine, la Biroul Achizitii Publice, tel. 0760.669.955, fax: 031.805.7374,  e-mail: achizitii@parhon.ro.

Persoana de contact D-na Bianca Breuscan

INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Organizeaza in ziua de 23.04.2014 ora 10.00, Selectie de Oferte pentru atribuirea contractului de servicii de:

PAZA, PROTECTIE, TRANSPORT VALORI CU AUTOTURISME DOTATE CU CUTIE DE VALORI, MONITORIZARE SI INTERVENTII PENTRU OBIECTIVELE AUTORITATII CONTRACTANTE.

Ofertele se depun pana la data limita: 23.04.2014 ora 09.30, la sediul INSTITUTULUI NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON, Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr. 34-36, sector 1 – Serviciul Administrativ – Biroul de Achizitii Publice

Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:

 • Dovada constituirii Garantiei de participare, asa cum se specifica in Fisa de date;
 • Documentele de calificare si/ sau selectie conform Fisei de date
 • Propunerea tehnica, elaborata astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini.
 • Propunerea financiara – formularul de oferta. Aceasta se va elabora astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Oferta financiara va cuprinde oferta de pret exprimata in lei si echivalent euro fara TVA, conform Fisei de date.

Modul de prezentare al ofertei este precizat in Fisa de date a achizitiei.

          Informatii si clarificari se pot obtine pana cel tarziu cu 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, la Biroul Achizitii Publice, tel. 0760.669.955, fax: 031.805.7374, e-mail: achizitii@parhon.ro.

Persoana de contact D-na Bianca Breuscan