Anunț de concurs posturi vacante perioadă nedeterminată

Anunț de concurs posturi vacante perioadă nedeterminată

1(un) post asistent medical generalist, nivel studii postliceale,
1(un) post asistent medical debutant generalist, nivel studii PL
1(un) post registrator medical, nivel studii medii
1(un) post infirmieră, nivel studii generale