Asistenţa medicală ambulatorie constă în:

 • stabilirea diagnosticului şi tratamentului pacienţilor care au venit cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate şi care nu a necesitat internare în regim continuu sau de zi;
 • monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit la controalele programate, la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurari de sănătate, pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi;
 • consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în unitate sau pentru cei internaţi în alte spitale, în baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective, acestea fiind prioritare;
 • consultațiile de GINECOLOGIE, CARDIOLOGIE, OFTALMOLOGIE se asigură prioritar pacienților internați – Pentru aceste cabinete nu există contract cu CASMB în ambulator, CONSULTAȚIILE AMBULATORII efectuându-se cu plată în baza PROGRAMĂRII TELEFONICE PREALABILE. 

1. MEDICI/ECHIPA MEDICALĂ

Endocrinologie

Medici

Dr. Ancuţa Augustina GHEORGHIȘAN GĂLĂȚEANU, medic primar endocrinologie, şef lucrări UMF
Contact: 021/317 20 41/interior: 150

Dr. Diana-Felicia COLEȘ, medic primar endocrinologie
Contact: 021/317 20 41/interior: 149

Dr. Amalia RITIVOIU, medic primar endocrinologie
Contact: 021/317 20 41/
interior: 292

Prof. dr. Cătălina POIANĂ, prof. univ. UMFmedic primar endocrinologie
Contact: 021/317 20 41/
interior: 167/229/136

Dr. Raluca-Alexandra TRIFĂNESCU , șef lucrări UMF, medic primar endocrinologie
Contact: 021/317 20 41/
interior: 287/136

Dr. Dan-Alexandru NICULESCU, asis. univ. UMF, medic primar endocrinologie
Contact: 021/317 20 41/
interior: 289/287/136

Dr. Cristina Ana Maria CĂPĂȚÂNĂ, asis. univ. UMF, medic primar endocrinologie
Contact: 021/317 20 41/
interior: 289/136

Dr. Simona Andreea GĂLOIU, asis. univ. UMF, medic primar endocrinologie
Contact: 021/317 20 41/
interior: 136/287/263

Dr. Șerban RADIAN, asis. univ. UMF, medic specialist endocrinologie
Contact: 021/317 20 41/
interior: 287/136

Dr. Ionela Florina BACIU, asis. univ. UMF, medic specialist endocrinologie
Contact: 021/317 20 41/
interior: 287/136

Dr. Nicoleta BĂCULESCU, asis. univ. UMF, medic specialist endocrinologie
Contact: 021/317 20 41/
interior: 136/229

Asistente medicale

Adriana CONSTANTIN, asis.med. pr.
Elena SOARE, asis. med. pr.
Loredana Ştefania SIMINCIUC, asis. med.

Ginecologie

Medici

Dr. Roxana VIASU, medic specialist ginecologie
Competenţe: colposcopie, ecografie obstreticală şi ginecologică
Contact: 021/317 20 41/interior: 152

Asistente medicale

Mona Lisa MARIA, asis.med. pr.

Cardiologie

Medici

Dr. Mariana Constanţa DOBRESCU , medic primar medicină internă
Supraspecializări: cardiologie
Competențe: ecocardiografie
Contact: 021/317 20 41/interior: 127

Asistente medicale

Georgeta CONSTANTINESCU asis. med

Oftalmologie

Medici

Dr. Daniela ALEXANDRESCU , medic primar oftalmologie
Contact: 021/317 20 41/interior: 172

Asistente medicale

Lăcrămioara BARON, asis. med. pr.

Endocrinologie Pediatrică

Medici

Dr. Iuliana GHERLAN , asis. univ. UMF, medic primar endocrinologie
Contact: 021/317 20 41/interior: 278/188

Dr. Camelia PROCOPIUC, medic primar endocrinologie
Contact: 021/317 20 41/interior: 285/188

Dr. Cristina DUMITRESCU, medic primar endocrinologie
Contact: 021/317 20 41/interior: 159/188

Dr. Andreea Cristiana BREHAR, medic specialist endocrinologie
Contact: 021/317 20 41/interior: 188

Dr. Aura Mădălina VINTILĂ, medic specialist endocrinologie
Contact: 021/317 20 41/interior: 228

Asistente medicale

Maria CONSTANTIN, asis. med. pr.

 

2. SERVICII MEDICALE

Ambulatoriu integrat are în structura sa:

 • 4 cabinete de endocrinologie:
  • 3 cabinete adulţi, cu corespondenţă în specialităţile secţiilor cu paturi;
  • 1 cabinet de pediatrie endocrină;
 • 3 cabinete medicale/adulţi, în specialităţile:
  • ginecologie
  • cardiologie
  • oftalmologie

Cabinetele de endocrinologie asigură:

 • consultaţiile pentru pacienţii adulţi şi copii, din Bucureşti şi provincie, care se prezintă la fişier trimişi de medicii specialişti endocrinologi, medicii de familie sau de alţi specialisti;
 • diagnosticarea afecţiunilor endocrine, pe baza examenului clinic şi a investigaţiilor specifice recomandate;
 • acordarea primului ajutor pentru cazurile de urgenţă endocrină şi internarea lor în secţiile institutului care preiau urgenţele, conform planificării;
 • îndrumarea cazurilor neendocrine către alte unităţi sanitare;

Cabinetul de ginecologie asigură:

 • examenele ginecologice şi senologice pacientelor internate, necesare diagnosticării şi urmăririi evoluţiei afecţiunilor endocrino-ginecologice şi complicaţiile acestora;
 • diagnosticarea afecţiunilor endocrino-ginecologice pediatrice;
 • diagnosticarea precoce a maladiilor neoplazice ginecologice şi senologice;
 • tratamentul de urgenţă şi cronic al pacientelor internate;
 • monitorizarea pacientelor cu patologie endocrino-ginecologică, rămase în evidenţa institutului;
 • controlul periodic al personalului feminin din institut;
 • valorificarea ştiinţifică a materialului rezultat din activitatea clinică, pentru temele de cercetare ştiiţifică ale institutului;
 • îndrumarea ştiinţifică a medicilor tineri în cadrul programului de specializare şi perfecţionare în patologia endocrino-ginecologică.

Cabinetul de cardiologie asigură:

 • consultaţiile cardiologice pacienţilor internaţi sau consultaţi în cabinetele de endocrinologie, prioritare fiind urgenţele;
 • consultaţiile cardiologice pacienţilor din ambulatoriu, monitorizaţi în evoluţia bolii;
 • diagnosticarea afecţiunilor cardiovasculare asociate patologiei endocrine, în urma evaluării clinice şi paraclinice;
 • stabilirea schemei terapeutice adecvate afecţiunilor cardiovasculare şi a stadiului evolutiv al acesteia, în colaborare cu medicul curant;
 • adoptarea deciziilor terapeutice cu grad relativ de autonomie, îndeosebi în cazurile cu risc cardiovascular crescut;
 • evaluarea clinică şi eventual paraclinică a pacienţilor internaţi în secţia de chirurgie endocrină, cu aprecierea riscului anestezic şi chirurgical, stabilirea pregătirii preoperatorii şi, după caz, monitorizarea evoluţiei şi terapiei în perioada postoperatorie.

Cabinetul de oftalmologie asigură:

 • consultaţiile oftalmologice pacienţilor internaţi sau consultaţi în cabinetele de endocrinologie ;
 • consultaţiile oftalmologice periodice pacienţilor monitorizaţi în evoluţia bolii;
 • diagnosticarea afecţiunilor oftalmologice în contextul celor endocrine şi complicaţiile acestora;
 • tratamentul local oftalmologic specific şi tratamentul sistemic, în colaborare cu medicul curant;
 • controlul periodic al personalului din institut.

 

3. INVESTIGAŢII/CONSULTAŢII/TARIFE

Consultaţii:

 • gratuite , atunci când pacienţii au bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist endocrinolog şi card de sănătate/adeverinţă de asigurat;
 • cu plată, pentru pacienţii neasiguraţi sau fără bilet de trimitere ;

ENDOCRINOLOGIE

Consultaţii /control:

 • academicieni, prof.dr., conf.dr., şefi de lucrări – 150/100 lei
 • medici primari – 125/100 lei
 • medici specialişti – 90/70 lei

GINECOLOGIE

Examen secreţie vaginală 50.00

CARDIOLOGIE

EKG 50.00
Echocardiografie 200.00
Consultaţie + EKG + Echocardiografie 300.00

OFTALMOLOGIE

Examinare fund de ochi 50.00
Îndepărtare corp străin cornean 50.00
Îndepărtare corp străin conjunctival 50.00
Exoftalmometrie 20.00
Injecţie retrobulbară 30.00
Tratament local medicamentos 10.00
Măsurarea acuităţii vizuale (fără prescriere ochelari) 40.00
Măsurarea motilităţii oculare şi a funcţiei binoculare 40.00
Perimetrie computerizată cantitativă bilaterală 100.00
Perimetrie computerizată cantitativă unilaterală 50.00
Perimetrie manuală bilaterală 80.00
Perimetrie manuală unilaterală 40.00
Tonometrie 40.00