"Nu există civilizație fără hormoni tiroidieni"  (C.I. Parhon)     

 ANUNTURI

                           Erata la anuntul privind concursul ce se va desfasura incepand 9.12.2019(Proba scrisa)

                                                                         Anunt 

                                                                  Anunt Concurs Promovare

                                                                         Anunt Concurs

11-11-2019                                                    Anunt Promovare

06-08-2019

Anunt proiect ENDODIAB

24.07.2019

Centralizator rezultate finale  proiect ENDOMIP

19.07.2019

Centralizatorul de la proba de interviu din cadrul proiectului Endomip

16.07.2019

Nota de informare din cadrul proiectului Endomip

12.07.2019

Centralizator selectie dosare din cadrul concursului ce se afla in desfasurare in cadrul proiectului Endomip

 26.06.2019

Anunt de recrutare si selectie in cadrul proiectului Endomip 

 

 

18.06.2019

Rezultatele finale la procesul de recrutare si selectie proiect ENDODIAB

 

12.06.2019

rezultatele probei interviu la procesul de recrutare si selectie proiect ENDODIAB

06.06.2019rezultatul selectiei dosarelor la procesul de recrutare si selectie

05.06.2019

modificari in derularea calendarului procesului de selectie proiect ENDODIAB

17.05.2019

Anunt de recrutare si selectie proiect ENDODIAB

01.03.2019

CENTRALIZATOR PROBA INTERVIU DIN CADRUL PROCESULUI DE RECRUTARE EndoMIP 

26.02.2019

ANUNT LANSARE PROIECT EndoMIP 

22.02.2019

CENTRALIZATOR SELECTIE DOSARE CANDIDATI INSCRISI LA PROCESUL DE RECRUTARE SI SELECTIE  

IN PERIOADA 06.02.2019 - 19.02.2019 

05.02.2019


ANUNT DE RECTRUTARE SI SELECTIE IN CADRUL PROIECTULUI ENDOMIP

29.01.2019

CENTRALIZATOR CU REZULTATELE FINALE LA CONCURSUL DESFASURAT IN PERIOADA 16.01.2019 -  28.01.2019 

23.01.2019


CENTRALIZATOR PROBA INTERVIU,PRACTICA SUSTINUTE IN DATA DE 21.01.2019 SI 22.01.2019 

18.01.2019


ANUNT PROBA INTERVIU 21.01.2019 - 22.01.2019 

17.01.2019


CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA EXAMENUL SUSTINUT IN DATA DE 16.01.2019 

14.01.2019

ANUNT SUSTINERE PROBA SCRISA DIN DATA DE 16.01.2019 

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE PROBEI INTERVIU SI PRACTICA SUSTINUTA IN DATA DE 11.01.2019 

10.01.2019

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA EXAMENUL SUSTINUT IN DATA DE 09.01.2019 

09.01.2019

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR CANDIDATIOLR INSCRISI LA EXAMENUL DIN DATA DE 16.01.2019 PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE 

03.01.2019

REZULTAT SELECTIE CANDIDATI INSCRISI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT DE INGRIJITOARE 

20.12.2018

ANUNT ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCTII  CONTRACTUALE VACANTE 

ANUNT ORGANIZARE CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCTII CONTRACTUALE TEMPORAR VACANTE 

12.12.2018

CONTESTATIA CU NR.13199/06.12.2018 

11.12.2018

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE EndoMIP  

05.12.2018

CENTRALIZATOR PROBA INTERVIU EndoMIP 

19.11.2018


ANUNT  PROBA  INTERVIU  03.12.2018 - 04.12.2018

CENTRALIZATOR  SELECTIE  DOSARE  EndoMIP

 

01.11.2018

ANUNT DE RECRUTARE SI SELECTIE  

30.10.2018

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE PROBELOR LA CONCURSUL ORGANIZAT IN PERIOADA  23.10.2018 - 26.10.2018 

29.10.2018

CA URMARE A STRECURARII UNEI ERORI PRIVIND AFISAREA REZULTATELOR LA PROBA PRACTICA/INTERVIU 

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE PROBEI PRACTICE/INTERVIU

25.10.2018

ANUNT PRIVIND RELUAREA PROCEDURII DE ORGANIZARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER PERSOANA FIZICA 

24.10.2018

CENTRALIZATOR NOMINAL CU REZULTATELE PROBEI SCRISE LA EXAMENUL SUSTINUT IN DATA DE 23.10.2018 

22.10.2018

CENTRALIZATOR PROBA INTERVIU ENDODIAB 

18.10.2018

REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR CANDIDATILOR INSCRISII LA EXAMENUL DIN DATA DE 23.10.2018 

16.10.2018

ANUNT 1 POST MEDIC SPECIALITATEA ENDOCRINOLOGIE 

CENTRALIZATOR SELECTIE DOSARE IN CADRUL PROIECTULUI ENDODIAB 

03.10.2018

ANUNT CONCURS PENTRU OCUPAREA UNOR FUNCTII CONTRACTUALE

28.09.2018

 

ANUNT DE RECRUTARE SI SELECTIE

 

21.09.2018

 

ANUNT

           - CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER 

           - BIBLIOGRAFIE

           - TEME CADRU

           - REGULAMENT

 

20.07.2018

ANUNT DE RECRUTARE SI SELECTIE "EndoMIP"

10.07.2018

 

 

09.07.2018

 

ANUNT

ANUNT DE RECRUTARE SI SELECTIE IN CADRUL PROIECTULUI "ENDODIAB"

27.06.2018

ANUNT

           Cu privire la concursul de manager persoana fizica la Institutul National de Endocrinologie "CI Parhon"

        Ca urmare a faptului ca un membru al comisiei de concurs s-a revocat din comisie si astfel nu este indeplinita conditia prevazuta la art.6 alin. (1) din Ordinul ministrului sanatatii nr.1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocupare functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii, Consiliului de administratie al Institutului National de Endocrinologie "CI Parhon" anunta reluarea procedurii de desfasurare a concursului in vederea ocuparii functiei de manager, persoana fizica, la Institutul National de Endocrinologie "CI Parhon", incepand cu data de 15.09.2018

 Deschide anunt

13.06.2018

ANUNT

ANUNT DE RECRUTARE SI SELECTIE

In cadrul proiectului EndoMIP

Organigrama EndoMIP         

17.05.2018

 

ANUNT

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE MANAGER

 

In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii nr. 1520/2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii, publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 1073/30.12.2016 si al Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din Institutul National de Endocrinologie "C.I.Parhon".

Concursul va avea loc la sediul Institutului National de Endocrinologie "C.I.Parhon", B-dul Aviatorilor nr.34-36, sector 1, Bucuresti, Sala de Consiliu, in perioada: 26.06-02.07.2018.

Documente Atasate:

Anunt Concurs

Bibliografia

Temele Cadru

Decizia

Regulament

 

 


 

2017

ORDIN NR. 141 din 28.02.2017 Pentru aprobarea Formularelor specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice, pentru medicamentelle notate cu  (**)1, (**)1Ω si (**)1ß

 


ANUNT EVALUARE DOSARE PENTRU SELECTIE PARTENERI

 


ANUNT EVALUARE DOSARE PENTRU SELECTIE PARTENERI in cadrul Programului Capital Uman 2014 - 2020 (POCU)


ANUNT SELECTIE PARTENERI IN CADRUL POCU 2014-2020

- Anexa 1 - Scrisoare de intentie

- Anexa 2 - Fisa partenerului

- Anexa 3 - Grila calificare

- Anexa 4 - Grila evaluare


ANUNT REZULTATE SELECTIE PARTENERI PRIVATI (ONG)

 


ANUNT PARTENERI PROIECT POCU 


ANUNT SELECTIE PARTENERI PROIECT POCU

ANUNT SELECTIE PARTENERI

- Anexa 1 - Scrisoare de intentie

- Anexa 2 - Fisa partener

- Anexa 3 - Declaratie eligibilitate

- Anexa 4 - Declaratie capacitate financiara si operationala

- Anexa 5 - Declaratie conflict de interese

- Anexa 6 - Angajament cofinantare

 


REZULTATE ANUNT SELECTIE PARTENERI IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-202 (POCU)


Institutul  Național de Endocrinologie C. I. Parhon

B-dul Aviatorilor nr. 34-38, Sect. 1, București

Date de contact

Tel: 021.317.20.41 int 181 / Fax: 021.317.06.07

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Web : www.instparhon.ro

 

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI

În cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 -2020 (POCU)

Cererea de propuneri de proiecte nr. ……/2015 ”Formarea personalului implicat în implementarea

programelor prioritare de sănătate ”

În conformitate cu prevederile:

 • O.U.G. nr. 64/2009 cu modificarile și completarile ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 și ale Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergență,
 • O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologie de aplicare ale O.U.G 40/2015
 • și Ghidul solicitantului condiții generale, Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (aprilie 2016)

Institutul Național de Endocrinologie C. I. Parhon, anunță organizarea unei proceduri de selecțiea partenerilor naționali pentru incheierea unui Acord de Parteneriat în vederea implementării unui proiect ce va fi depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminăre: (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a), Prioritatea de investiții 9.iv Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a), OS.4.8 ”Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate”.

 1.      Obiectivul specific al programului este: “Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical”(OS 4.8.)

 2.      Obiectivul general al proiectului va fi „creșterea nivelului de cunoștine și competențe al profesioniștilor din sectorul socio-medical la nivel național, prin promovarea de programe de pregatire corelate cu evoluţia rapidă a tehnologiilor medicale.

 3.      Scopul cererii de finantare este: „Nivel de competenţe îmbunătăţit al profesioniștilor din sistemul de medical”

 4.      Activitățile care vor face obiectul proiectului sunt:

Activitati cadru:

Sprijin pentru creşterea capacităţii tehnice a personalului implicat în implementarea programelor de sănătate la nivel naţional şi local (nivel regional, județean) (ex. medici, asistenţi, alt personal relevant implicat în asigurarea calităţii serviciilor etc.) prin furnizarea de programe de formare, participare la schimburi de experienţă/ schimburi de bune practici, inclusiv în contextul acţiunilor de cooperare transnaţionale.

 

In acest sens, vor fi întreprinse următoarele tipuri de acțiuni:

 • Recrutare grup țintă (profesioniști din sectorul medical)
 • Formare profesională de specialitate și / sau în domenii conexe, pentru profesioniștii din sectorul medical
 • Informare și educare a profesioniștilor din sectorul medical privind patologiile generate de deficitul de iod, îmbunătățirea cunoștințelor și practicilor de screening și profilaxie pentru populația expusă din zonele endemice de carență iodată, disfuncții tiroidiene etc..
 • Informare și educare a profesioniștilor din sectorul medical cu privire la principiile și practicile pentru implementarea temelor orizontale POCU în sectorul medical.

 

Activități orizontale: managementul proiectului, monitorizare activități și analiză impact, achiziții publice, măsuri specifice pentru informare și publicitate etc.

 5.      Profilul partenerilor

Partenerii vor fi actori sociali relevanți cu o contribuție directă la realizarea indicatorilor proiectului, respectiv, ONG-uri, Institute medicale etc cu competențe și experiență în activitățile proiectului conform prevederilor legale.

 6.      Condiții generale de eligibilitate privind partenerii:

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerii pentru a fi selectați în vederea constituirii parteneratului pentru depunerea cererii de finanțare aferente viitorului proiect, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții Generale POCU 2014 – 2020 - Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (varianta aprilie 2016) si Ghidul solicitatului – Condiții specifice Cererea de propuneri de proiecte nr. …/2015 - ”Formarea personalului implicat în implementarea programelor prioritare de sănătate” AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.8 (varianta …. ) sunt urmatoarele:

 • Partenerii naţionali sunt entități legal constituite în România, cu personalitate juridică (cu excepția Persoanelor Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent, care nu sunt eligibile) ce desfăşoară activităţi relevante pentru obiectivul proiectului şi au în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care ar urma sa aibă rolul de parteneri;

 

 • Partenerul nu se află în niciuna din situaţiile de excludereprevăzute în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanţilor menţionate la punctul 4.1.1. şi Regulilor generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate la punctul 4.1.2. din Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale, respectiv:
  • este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvență unităților administrative teritoriale, respectiv conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz;
  • a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
  • se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
  • reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură conducerea solicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate in instanța, pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
  • se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la bugetele publice, întruna din situaţia în care obligațiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Naţională de Administrare Fiscală;
  • reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură conducerea solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţilor;
  • solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se află în situaţia de conflict de interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si comunitara in vigoare se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații.
  • o
   • Partenerul trebuie să fie implicat în cel puţin o activitate relevantă. Prin activități relevante se înţeleg acele activități care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor conform, Ghidului solicitantului - condiții generale, art 4.1.2, respectiv activitățile cadru așa cum sunt definite acestea mai sus, la alineatul 4.
   • Capacitate financiara si operațională a partenerilor:
   • Partenerul are experiență în implementarea a cel puțin 1 proiect cu finanțare nerambursabilă si/sau are experiență de cel puțin 6 luni în domeniul activităților proiectului.
   • Partenerul demonstrează capacitate financiară, respectiv dispune de resursele financiare necesare (prin rezultatul exerciţiului financiar pentru anii 2013, 2014, 2015, în urma depunerii bilanțurilor aferente).

 7.      Cerinţe minime solicitate:

7.1. În copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul legal:

 • Certificatul de Inregistrare la Registrul Comertului (operatori economici) / Certificatul

de Inregistrare la Judecatorie (organizatii neguvernamentale)

 • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial, eliberat cu cel mult 30 zile inainte de data depunerii ofertelor care sa ateste ca

domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii privind procedura insolventei -
operatori economici

 • Statutul / Actul Constitutiv prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea unor activităţi relevante pentru prezentul proiect
 • Certificat de înregistrare fiscală;
 • Rezultatul exerciţiului financiar pentru anii 2013, 2014, 2015 – bilanţ contabil şi contul de profit şi pierderi, vizate şi înregistrate de organul competent;
 • Experienţa relevantă – se va prezenta contractul adus ca referinţă, recomandare de la beneficiarul contractului respectiv, sau alte documente considerate relevante pentru demonstrarea experienţei partenerului pentru domeniul proiectului.

7.2.În original:

 • Scrisoare de intenţie (conform model atașat - Anexa 1)
 • Fişa partenerului (conform model atașat - Anexa 2 - Fișa de partener - pentru partenerul implicat în desfăşurarea activităţilor de recrutare a grupului ţintăşi respectiv Anexa 3 - Fişa de partener - pentru partenerul implicat în desfăşurarea activităţilor de formare profesională, informare şi educare).

În Scrisoarea de intenţie și în Fișa partenerului participanţii vor menţiona:

 • activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care dispun de resursele materiale şi umane necesare; astfel, pentru fiecare activitate vor furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse, cu prezentarea aspectelor considerate esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate și atingerea obiectivelor
 • contribuţiei în parteneriat: plusvaloarea adusă proiectului.

 

 • Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată și ştampilată de către acesta) că nu se încadrează în niciuna din situațiile de excludere stipulate în cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitanților menționate la punctul 4.1.2. – Reguli generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanțare nerambursabilă prin POCU; - așa cum sunt prezentate la pct. 6, Criterii de eligibilitate.
 • Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă să depună toate diligenţele pentru a asigura resursele financiare şi umane necesare pe toată durata de implementare a proiectului și susţinerea cofinanţării;
 • Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale;
 • Certificat fiscal eliberat de Administraţia financiară teritorială la care este arondat sediul persoanei juridice privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la bugetul de stat;
 • Notă justificativă (Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale) care va conţine o scurtă descriere a metodologiei de implementare a activității / activităților, o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor precum şi rolul partenerului în implementarea proiectului.

Nota justificativă va fi însoţită de:

 • CV-urile în format EUROPASS ale experţilor cheie propuşi de partener pentru proiect. Fiecare CV trebuie să specifice poziţia pentru care expertul este propus în proiect şi trebuie să fie datat şi semnat de expert;
 • Acorduri ale experţilor cheie propuşi pentru proiect, privind participarea în cadrul proiectului în funcțiile respective;
 • Lista resurselor materiale deţinute de partener şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru desfăşurarea activităţilor proiectului).

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată şi în termenul stabilit prin prezentul anunţ, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă).

NOTĂ: Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi considerata ca neeligibila și ulterior respinsă.

În situatia în care participanţii doresc să se implice atât în activitățile de recrutare cât și în cele de formare, informare, educare, aceștia vor completa deopotrivă Anexa 2 și Anexa 3 și vor depune Note de fundamentare (și anexele aferente acestora) pentru fiecare dintre cele două categorii de activități. Restul documentelor se vor depune într-un singur exemplar.

 8.      Criterii de verificare în etapa de calificare - Pe baza documentaţiei depuse, Comisia va verifica îndeplinirea criteriilor de calificare conform Grilei de evaluare etapa de calificare a participanților - Anexa 4a si Anexa 4b

 9.      Evaluarea participanților:

Cei care au îndeplinit criteriile de calificare vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va folosi Grila de evaluare şi selectare a participanţilor - Anexa 5. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescatoare a punctajului, in vederea acoperirii integrale a activitatilor vizate in proiect. Candidatii care nu intrunesc cel putin 75 de puncte, vor fi respinsi in mod automat.

 

NOTA!!! Dacă, în urma evaluării dosarelor de participare, comisia de evaluare constată  că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară, Institutul Național de Endocrinologie C. I. Parhon îşi rezervă dreptul de a solicita clarificări candidaţilor. Participanţii vor fi înştiinţaţi cu privire la solicitarea de clarificări, printr-o comunicare scrisă, transmisă pe adresa de mail comunicată de către candidat în fişa partenerului.

În etapa de evaluare si selectare a participantilor se pot solicita clarificări.

Transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de aplicanţi se va efectua în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării de către Institutul National de Endocrinologie C. I. Parhon.

 10.  Depunerea documentelor

Organizaţiile/instituţiile interesate să participe la selecţie vor depune dosarul cuprinzând toate documentele şi informaţiile solicitate cu menţiunea: "Pentru seleţia de partener POCU AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.8”, la registratura  Institutului  Național de Endocrinologie C. I. Parhon, din B-dul Aviatorilor nr. 34-38, Sect. 1, București, până la data de 31.05.2015 de luni pana joi între orele 08.00-15.00, vineri între orele 08.00-14.00.

 11.  Rezultatul procedurii

Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul Institutului Național de Endocrinologie C. I. Parhon printr-un anunţ care va conţine informaţiile privind participanţii la procedură admiși și respinși și punctajul obţinut de fiecare dintre aceștia, iar partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.

Faptul ca o entitate a fost selectată ca potenţial partener conform acestei proceduri, nu creează nicio obligaţie pentru Institutul Național de Endocrinologie C. I. Parhon, în situaţia în care cererea de finanţare depusă nu a fost selectată pentru finanţare. Toate activităţile desfăşurate în timpul elaborarii Dosarului cererii de finanţare nu fac obiectul niciunei pretenţii de natură financiară, sau de orice altă natură, pentru niciuna dintre părţi. Institutul Național de

12. Informatii suplimentare

Informatii sulimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute la Persoana de contact: Cons.Jur. Miheala Meroiu adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fax.: 021.317.06.07

 

Anexe:

Anexa 1 - Scrisoare de intenție

Anexa 2 - Fișa de partener - pentru partenerul implicat in desfasurarea activitatilor de recrutare a grupului tinta

Anexa 3 - Fisa de partener - pentru partenerul implicat in desfasurarea activitatilor de formare profesionala, informare si educare

Anexa 4a si Anexa 4b- Grila de evaluare etapa de calificare a participantilor

Anexa 5 - Grila evaluare și selectare a participantilor

MANAGER

 CONF. DR ADINA GHEMIGIAN

70 de ani de activitate medicală și științifică ai Institutului Național de Endocrinologie   "C.I.Parhon", marcați printr-un film aniversar


FIȘIER

Program: Luni – Vineri
Orele: 7.30 – 15.00


INTERNĂRI

Program: Luni – Vineri
Orele: 7.30 – 13.00


CONSULTAȚII

» ADULŢI

Cu bon de ordine la FIŞIER

Program: Luni – Vineri
Între orele: 7.30 – 9.00

» COPII

Program: Marți – Joi
Între orele: 12.00 – 14.00


PROGRAMĂRI

» COPII

Consultatiile de endocrinologie pediatrica

(copii si adolescenti in varsta de pana la 18 ani) 

se fac NUMAI pe baza unei PROGRAMARI, obtinute in prealabil, la nr. de telefon 0760 669 982 !

Program: Luni – Vineri
Între orele: 07.00 – 08.00

                14.00 - 15.00

Telefon: 0760 669 982

Interior:288