"Nu există civilizație fără hormoni tiroidieni"  (C.I. Parhon)     

ACHIZI?II PUBLICE 2019-2018-2017-2016-2015-2014

 

ACHIZITII PUBLICE 2019

August

09-08-2019
ANUNT SERVICII DE INCHIRIERE SALA CONFERINTE – 4 zile (Covasna in perioada 16.08.2019 – 19.08.2019)”.

02-08-2019
Anunt atribuire servicii de catering

Iunie     

 02-07-2019

Anunt pentru achizitionarea serviciilor de catering pentru activitatile de formare profesionala din cadrul proiectului ENDOMIP.
Documentatie:

 

Invitatie de participare: Institutul National de Endocrinologie C.I. Parhon solicita oferte tehnico-economice cu referire la achizitia lucrarilor de renovare si igienizare a unor spatii dupa cum urmeaza

 • Sectia Clinica Endocrinologie IV, situata in corp C si corp de legatura B-C, etajul 1
 • Sectia de Endocrinologie IV, situata in corp C la etajul 2
 • Reparatii acoperis corp C

conform documentatiei care poater fi descarcata aici.

 

 

ACHIZITII PUBLICE 2018

AUGUST

 

ANUNT ACHIZITIONARE SERVICII DE SANATATE 

 

APRILIE

ANUNT 

 

 

             Referitor la procedura pentru atribuirea contractului de PAZA, PROTECTIE, TRANSPORT VALORI

             CU AUTOTURISME DOTATE CU CUTIE DE VALORI LA CERERE, MONITORIZARE SI INTERVENTII

            PENTRU OBIECTIVELE AUTORITATII CONTRACTANTE va comunicam urmatoarele:

            se prelungeste termenul de depunere oferte pana la data de 26.04.2018

            ora 10:00 cu data de deschidere a ofertelor 26.04.2018 ora 10:30

            documentele atasate la precedentul anunt pentru aceste servicii raman neschimbate.

 

 

                ANUNT 

 


                      INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON cu sediul in
                      Bucuresti B-dul Aviatorilor nr. 34-38 sector 1, organizeaza in ziua de
20.04.2018 ora
                      10:30
Selectie de Oferte pentru atribuirea contractului de servicii de PAZA, PROTECTIE,
                      TRANSPORT VALORI CU AUTOTURISME DOTATE CU CUTIE DE VALORI LA
                      CERERE, MONITORIZARE SI INTERVENTII PENTRU OBIECTIVELE AUTORITATII
                      CONTRACTANTE.
                      Documentatia de atribuire este atasata si poate fi descarcata, respectiv:
                      - Caietul de sarcini; (DESCARCARE)
                      - Fisa de date; (DESCARCARE)
                      - Modele de formulare, inclusiv modelul de contract de prestari de servicii ce urmeaza a
                      fi semnat cu ofertantul declarat castigator. Link: (Formulare) (Angajament) (Model Contract)
                      Ofertele se depun pana la data limita:
20.04.2018 ora 10.00, la sediul
                      INSTITUTULUI NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON, Bucuresti, B-dul
                      Aviatorilor nr. 34-38, sector 1– Biroul de Achizitii Publice


MARTIE

 

Nr. 2694/14.03.2018

ANUNT

 

                   Institutul National de Endocrinologie C.I.Parhon intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

                   1 medic specialitatea - persoana fizica autorizata

                   Documente solicitate:

                   Curriculum vitae

                   Titlu de medic specialitatea obstretica - ginecologie

                   Aviz de libera practica

                   Asigurare de malpraxis

                   Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int. 261, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pana la data de 19.03.2018

 

 

 

Nr. 2377/06.03.2018

ANUNT

 

                 Institutul National de Endocrinologie C.I.Parhon intentioneaza sa achizitioneze servicii de                              sanatate:

                    1 medic epidemiolog - persoana fizica autorizata

                    Documente solicitate:

                    Curriculum vitae

                    Titlul de medic

                    Aviz de libera practica

                    Asigurare de malpraxis

                    Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int. 261, mail                                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pana la data de 13.03.2018

 

FEBRUARIE

 Nr.1956/23.02.2018

ANUNT

                      Institutul National de Endocrinologie C.I.Parhon intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

                      1 psiholog – persoana fizica autorizata.

                      Documente solicitate:

                      Curriculum vitae

                     Titlul psiholog

                     Atestat de libera practica

                     Certificat de inregistrare la Colegiul psihologilor din Romania

                     Asigurare de malpraxis

                     Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int.261, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                     pana la data de 28.02.2018 . Manager interimar, Ec. Carmen Simona Hirtea

 

          ANUNT 

 

                Institutul National de Endocrinologie C.I.Parhon intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

 

               1 medic specialist radiologie imagistica medicala - persoana fizica autorizata.

 

               Documente solicitate:

 

               Curriculum Vitae

 

               Titlu de medic primar

 

               Aviz de libera practica

 

               Asigurare de malpraxis

 

               Informatii se pot obtine la biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int.261 , mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

               pana la data de 23.02.2018

 

 ANUNT 

          Institutul National de Endocrinologie C.I.Parhon intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

         1 medic specialist radiologie imagistica medicala - persoana fizica autorizata.

         Documente solicitate:

         Curriculum Vitae

         Titlu de medic primar

         Aviz de libera practica

         Asigurare de malpraxis

         Informatii se pot obtine la biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int.261 , mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         pana la data de 23.02.2018

IANUARIE

A N U N T 

               INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON cu sediul in Bucuresti B-dul Aviatorilor nr. 34-38 sector 1, organizeaza in ziua de 25.01.2018 ora 11:00  Selectie de Oferte pentru atribuirea contractului de servicii de PAZA, PROTECTIE, TRANSPORT VALORI CU AUTOTURISME DOTATE CU CUTIE DE VALORI  LA CERERE, MONITORIZARE SI INTERVENTII  PENTRU OBIECTIVELE AUTORITATII CONTRACTANTE.

 

Documentatia de atribuire este atasata si poate fi descarcata, respectiv: 

- Caietul de sarcini

- Fisa de date; 

- Modele de formulare, inclusiv modelul de contract de prestari de servicii ce urmeaza a fi semnat cu ofertantul declarat castigator. 

               Ofertele se depun pana la data limita: 25.01.2018 ora 10.30, la sediul INSTITUTULUI NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON, Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr. 34-38, sector 1– Biroul de Achizitii Publice


Nr. 615/19.01.2018

 

ANUNT

 

             Institutul National de Endocrinologie C.I.Parhon intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

 1 medic primar chirurg endocrin cu experienta suprarenalectomia laparoscopica – persoana fizica autorizata.

 Documente solicitate:

 - Curriculum vitae

 - Titlul de medic primar

 - Aviz de libera practica

 - Asigurare de malpraxis

 

               Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int.261, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. pana la data de 26.01.2018.

 

Achizitii Publice 2017

  

A N U N T 

               INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON cu sediul in Bucuresti B-dul Aviatorilor nr. 34-38 sector 1, organizeaza in ziua de 15.12.2017 ora 13  Selectie de Oferte pentru atribuirea contractului de servicii de PAZA, PROTECTIE, TRANSPORT VALORI CU AUTOTURISME DOTATE CU CUTIE DE VALORI, MONITORIZARE SI INTERVENTII  PENTRU OBIECTIVELE AUTORITATII CONTRACTANTE.

 

Documentatia de atribuire este atasata si poate fi descarcata, respectiv: 

- Caietul de sarcini; 

- Fisa de date; 

-Modele de formulare, inclusiv modelul de contract de prestari de servicii ce urmeaza a fi semnat cu ofertantul declarat castigator. 

               Ofertele se depun pana la data limita: 15.12.2017 ora 11.00, la sediul INSTITUTULUI NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON, Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr. 34-38, sector 1 – Serviciul Administrativ – Biroul de Achizitii Publice

 

Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda: 

 • Dovada constituirii Garantiei de participare, asa cum se specifica in Fisa de date;
 • Documentele de calificare si/ sau selectie asa cum este precizat in Fisa de date
 • Propunerea tehnica, elaborata astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini.
 • Propunerea financiara – formularul de oferta. Aceasta se va elabora astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Oferta financiara va cuprinde oferta de pret exprimata in lei fara TVA, conform Fisei de date. 

          Modul de prezentare al ofertei este precizat in Fisa de date a achizitiei. 

          Informatii si clarificari se pot obtine pana cel tarziu cu 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, la Biroul Achizitii Publice, tel. 0760.669.955, fax: 031.805.7374, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Persoana de contact:   MATEESCU TUDORITA

 

DOWNLOAD:

1. Caiet Sarcini

2. Fisa date

3. Model formulare

4. Model contract paza

 


A N U N T

               INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON cu sediul in Bucuresti B-dul Aviatorilor nr. 34-38 sector 1, organizeaza in ziua de 21.04.2017 ora 10.30 Selectie de Oferte pentru atribuirea contractului de servicii de PAZA, PROTECTIE, TRANSPORT VALORI CU AUTOTURISME DOTATE CU CUTIE DE VALORI, MONITORIZARE SI INTERVENTII  PENTRU OBIECTIVELE AUTORITATII CONTRACTANTE.

Documentatia de atribuire este atasata si poate fi descarcata, respectiv:

- Caietul de sarcini;

- Fisa de date,

-Modele de formulare, inclusiv modelul de contract de prestari de servicii ce urmeaza a fi semnat cu ofertantul declarat castigator.

Ofertele se depun pana la data limita: 21.04.2017 ora 10.00, la sediul INSTITUTULUI NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON, Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr. 34-38, sector 1 – Serviciul Administrativ – Biroul de Achizitii Publice

Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:

 • Dovada constituirii Garantiei de participare, asa cum se specifica in Fisa de date;
 • Documentele de calificare si/ sau selectie asa cum este precizat in Fisa de date
 • Propunerea tehnica, elaborata astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini.
 • Propunerea financiara – formularul de oferta. Aceasta se va elabora astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Oferta financiara va cuprinde oferta de pret exprimata in lei fara TVA, conform Fisei de date.

          Modul de prezentare al ofertei este precizat in Fisa de date a achizitiei.

          Informatii si clarificari se pot obtine pana cel tarziu cu 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, la Biroul Achizitii Publice, tel. 0760.669.955,               fax: 031.805.7374, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           Persoana de contact D-na Ioan Daiana 

Download:

1. Caiet sarcini

2. Fisa date

3. Model formulare

4. Model contract paza

 


INSTITUTUL NATIONAL  DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Adresa: B-dul Aviatorilor nr. 34-36 sector 1 Bucuresti  

Nr. inreg. A643/21.02.2017

ANUNT

               Institutul National de Endocrinologie C.I.Parhon intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

- 1 medic primar endocrinolog – persoana fizica autorizata

              Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int.261, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   pana la data de 28.02.2017 . 

Manager, 

Conf.Dr. Adina Mariana GHEMIGIAN


INSTITUTUL NATIONAL  DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON

Adresa: B-dul Aviatorilor nr. 34-36 sector 1 Bucuresti       

                                                         ANUNT

               Institutul National de Endocrinologie C.I.Parhon intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

- 1 medic primar boli infectioase – persoana fizica autorizata

- 2 medici primari endocrinologie – persoane fizice autorizate

               Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int.261, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   pana la data de  29.01.2017 .

Manager,

Dr. Adina Mariana GHEMIGIAN


Achizitii Publice 2016

 

INSTITUTUL NATIONAL  DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON 

Adresa: B-dul Aviatorilor nr. 34-36 sector 1 Bucuresti 

Nr. inreg. A3050/09.08.2016

 ANUNT

               Institutul National de Endocrinologie C.I.Parhon intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

- 1 medic primar boli infectioase – persoana fizica autorizata

Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int.261, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   pana la data de  16.08.2016 .

 

Manager,

Dr. Adina Mariana GHEMIGIAN


INSTITUTUL NATIONAL  DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON 

Adresa: B-dul Aviatorilor nr. 34-36 sector 1 Bucuresti 

A N U N T 

 

               INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON cu sediul in Bucuresti B-dul Aviatorilor nr. 34-36 sector 1, organizeaza in ziua de 21.04.2016 ora 10:00 Selectie de Oferte pentru atribuirea contractului de servicii de PAZA, PROTECTIE, TRANSPORT VALORI CU AUTOTURISME DOTATE CU CUTIE DE VALORI, MONITORIZARE SI INTERVENTII  PENTRU OBIECTIVELE AUTORITATII CONTRACTANTE. 

Documentatia de atribuire este atasata si poate fi descarcata, respectiv: 

Caietul de sarcini

Fisa de date;

-Modele de formulare, inclusiv modelul de contract de prestari de servicii ce urmeaza a fi semnat cu ofertantul declarat castigator.

CORECTIE !!!

              Ofertele se depun pana la data limita: 21.04.2016 ora 09.30, la sediul INSTITUTULUI NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON, Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr. 34-36, sector 1 – Serviciul Administrativ – Biroul de Achizitii Publice 

Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda: 

 • Dovada constituirii Garantiei de participare, asa cum se specifica in Fisa de date;
 • Documentele de calificare si/ sau selectie conform Fisei de date 
 • Propunerea tehnica, elaborata astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini. 
 • Propunerea financiara – formularul de oferta. Aceasta se va elabora astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Oferta financiara va cuprinde oferta de pret exprimata in lei si echivalent euro fara TVA, conform Fisei de date. 

          Modul de prezentare al ofertei este precizat in Fisa de date a achizitiei. 

          Informatii si clarificari se pot obtine pana cel tarziu cu 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, la Biroul Achizitii Publice, tel. 0760.669.955, fax: 031.805.7374, e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . 

Persoana de contact D-na Bianca Breuscan  


INSTITUTUL NATIONAL  DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON 

Adresa: B-dul Aviatorilor nr. 34-36 sector 1 Bucuresti 

ANUNT

               Institutul National de Endocrinologie C.I.Parhon intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

- 1 medic specialist otorinolaringologie – persoana fizica autorizata

Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int.261, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   pana la data de 08.02.2016 .

 

Manager,

Dr. Adina Mariana GHEMIGIAN


INSTITUTUL NATIONAL  DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON 

Adresa: B-dul Aviatorilor nr. 34-36 sector 1 Bucuresti 

ANUNT

               Institutul National de Endocrinologie C.I.Parhon intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

- 1 medic primar cardiologie – persoana fizica autorizata

- 1 medic primar endocrinolog - persoana fizica autorizata

             Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int.261, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   pana la data de  11.12.2015

 

Manager, 

Dr. Adina Mariana GHEMIGIAN


 INSTITUTUL NATIONAL  DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON 

Adresa: B-dul Aviatorilor nr. 34-36 sector 1 Bucuresti 

 

A N U N T 

               INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON cu sediul in Bucuresti B-dul Aviatorilor nr. 34-36 sector 1, organizeaza in ziua de 24.04.2015 ora 10:00 Selectie de Oferte pentru atribuirea contractului de servicii de PAZA, PROTECTIE, TRANSPORT VALORI CU AUTOTURISME DOTATE CU CUTIE DE VALORI, MONITORIZARE SI INTERVENTII  PENTRU OBIECTIVELE AUTORITATII CONTRACTANTE. 

Documentatia de atribuire este atasata si poate fi descarcata, respectiv: 

- Caietul de sarcini; 

- Fisa de date, 

-Modele de formulare, inclusiv modelul de contract de prestari de servicii ce urmeaza a fi semnat cu ofertantul declarat castigator.

 

Ofertele se depun pana la data limita: 24.04.2015 ora 09.30, la sediul INSTITUTULUI NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON, Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr. 34-36, sector 1 – Serviciul Administrativ – Biroul de Achizitii Publice 

Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda: 

 • Dovada constituirii Garantiei de participare, asa cum se specifica in Fisa de date;
 • Documentele de calificare si/ sau selectie conform Fisei de date 
 • Propunerea tehnica, elaborata astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini. 
 • Propunerea financiara – formularul de oferta. Aceasta se va elabora astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Oferta financiara va cuprinde oferta de pret exprimata in lei si echivalent euro fara TVA, conform Fisei de date. 

          Modul de prezentare al ofertei este precizat in Fisa de date a achizitiei. 

          Informatii si clarificari se pot obtine pana cel tarziu cu 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, la Biroul Achizitii Publice, tel. 0760.669.955, fax: 031.805.7374, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . 

Persoana de contact D-na Bianca Breuscan  


Achizitii Publice 2014

 

Denumire Procedura

Nr. anunt/ invitatie la participare

www.e-licitatie.ro

Anunt atribuire

www.e-licitatie.ro

Acord cadru furnizare Iod

radioactive I131

Licitatie deschisa 149955/26.03.2014

146456/13.05.2014

Acord cadru de furnizare

medicamente

Licitatie deschisa 150396/15.04.2014

150813/15.10.2014

Acord cadru de furnizare reactivi de

laborator

Licitatie deschisa 151172/30.05.2014

150024/29.09.2014

Acord cadru de furnizare aparatura

bloc operator

Licitatie deschisa 151677/22.06.2014

152696/09.12.2014

Acord cadru de furnizare materiale

sanitare

Licitatie deschisa 153082/12.08.2014

152749/10.12.2014

Achizitie echipamente si active

necorporale IT pentru proiectul

“Laborator de cercetari de

endocrinologie moleculara, celulara si structurala”

- Retea integrata de transmitere a datelor

Licitatie deschisa 153881/17.09.2014

154849/07.02.2015

Contract de furnizare aparatura medicala Licitatie deschisa 155097/29.10.2014

153531/06.01.2015

Contract de furnizare echipamente

CD pentru proiectul “Laborator de

cercetari de endocrinologie

moleculara, celulara si structurala”

Licitatie deschisa 155980/05.12.2014 In desfasurare

Intretinere si reparatii pentru

aparatura de radiologie din dotarea

Institutului

Cerere de oferta 361419/16.06.2014 182993/04.11.2014

Servicii de mentenanta, dezvoltare si

suport tehnic software medical,

avand la baza platforma HIPOCRATE

Negociere fara anunt

de participare

- 147367/11.06.2014
Achizitie Medicamente Urgenta

Negociere fara anunt

de participare

- 152758/09.12.2014

 


ANUNT

 

               Institutul National de Endocrinologie C.I.Parhon intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

- 1 specialist biolog principal pentru laboratorul de analize medicale – persoana fizica autorizata cu cunostinte in managementul de calitate RENAR conform standard

15189:2013.

               Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int.261, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   pana la data de  04.03.2015 .

 

Manager, 

Dr. Diana Loreta PAUN


ANUNT

                  Institutul National de Endocrinologie C.I.Parhon intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

1 medic specialist endocrinolog – persoana fizica autorizata

Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int.261, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   pana la data de  26.11.2014 .

 

Manager, 

Dr. Diana Loreta PAUN


ANUNT 

            Institutul National de Endocrinologie C.I.Parhon intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

1 specialist kinetoterapeut – persoana fizica autorizata

            Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int.261, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   pana la data de  15.11.2014 .

 

Manager, 

Dr. Diana Loreta PAUN


A N U N T

            INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON cu sediul in Bucuresti B-dul Aviatorilor nr. 34-36 sector 1, organizeaza  Selectie de Oferte pentru atribuirea contractului de produse inclusiv lucrari de montaj si punere in functiune: Tablou electric AAR conform cerinte caiet de sarcini si anexe cod CPV 31214500-4-Tablouri electrice  (Rev.2)

Documentatia de atribuire:

- Caietul de sarcini si  memoriul tehnic

- Fisa de date,

-Modele de formulare, inclusiv modelul de contract de lucrari ce urmeaza a fi semnat cu ofertantul declarat castigator se  obtine de la Biroul de Achizitii Publice, Contractare al Institutului, pe baza unei adrese scrise sau pe mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           Ofertele se depun pana la data limita: 07.11.2014 ora 10:00, la sediul INSTITUTULUI NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON, Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr. 34-36, sector 1– Biroul de Achizitii Publice, Contractare

Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:

 • Documentele de calificare si/ sau selectie conform Fisei de date
 • Propunerea tehnica, elaborata astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini si memoriul tehnic.
 • Propunerea financiara – formularul de oferta. Aceasta se va elabora astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Oferta financiara va cuprinde oferta de pret exprimata in lei si echivalent euro fara TVA, conform Fisei de date.

          Modul de prezentare al ofertei este precizat in Fisa de date a achizitiei.

          Informatii se pot obtine, la Biroul Achizitii Publice, tel. 0760.669.955, fax: 031.805.7374, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Persoana de contact D-na Bianca Breuscan  


ANUNT 

                       Institutul National de Endocrinologie C.I.Parhon intentioneaza sa achizitioneze servicii de sanatate:

1 medic specialist endocrinolog – persoana fizica autorizata

               Informatii se pot obtine la Biroul Achizitii Publice tel. 0213172041 int.261, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   pana la data de 26.10.2014 .

 

Manager,

Dr. Diana Loreta PAUN


ANUNT

              INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON cu sediul in Bucuresti B-dul Aviatorilor nr. 34-36 sector 1, organizeaza Selectie de Oferte pentru atribuirea contractului de Lucrari de reparatii curente conform cerinte caiet de sarcini si anexe cod CPV 45453000-7-Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2).

Documentatia de atribuire:

- Caietul de sarcini si memoriul tehnic

- Fisa de date,

-Modele de formulare, inclusiv modelul de contract de lucrari ce urmeaza a fi semnat cu ofertantul declarat castigator se obtine de la Biroul de Achizitii Publice, Contractare al Institutului, pe baza unei adrese scrise sau pe mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ofertele se depun pana la data limita: 24.07.2014 ora 10:30, la sediul INSTITUTULUI NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON, Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr. 34-36, sector 1– Biroul de Achizitii Publice, Contractare. 

Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:

Documentele de calificare si/ sau selectie conform Fisei de date

Propunerea tehnica, elaborata astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini si memoriul tehnic.

Propunerea financiara – formularul de oferta. Aceasta se va elabora astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Oferta financiara va cuprinde oferta de pret exprimata in lei si echivalent euro fara TVA, conform Fisei de date.

Modul de prezentare al ofertei este precizat in Fisa de date a achizitiei.

Informatii se pot obtine, la Biroul Achizitii Publice, tel. 0760.669.955, fax: 031.805.7374, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Persoana de contact D-na Bianca Breuscan 


A N U N T

               INSTITUTUL NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON cu sediul in Bucuresti B-dul Aviatorilor nr. 34-36 sector 1, organizeaza in ziua de 23.04.2014 ora 10.00 Selectie de Oferte pentru atribuirea contractului de servicii de PAZA, PROTECTIE, TRANSPORT VALORI CU AUTOTURISME DOTATE CU CUTIE DE VALORI, MONITORIZARE SI INTERVENTII  PENTRU OBIECTIVELE AUTORITATII CONTRACTANTE.

Documentatia de atribuire este atasata si poate fi descarcata, respectiv:

- Caietul de sarcini ;

- Fisa de date ;

- Modele de formulare , inclusiv modelul de contract de prestari de servicii ce urmeaza a fi semnat cu ofertantul declarat castigator.

               Ofertele se depun pana la data limita: 23.04.2014 ora 09.30, la sediul INSTITUTULUI NATIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON, Bucuresti, B-dul Aviatorilor nr. 34-36, sector 1 – Serviciul Administrativ – Biroul de Achizitii Publice

 

Oferta depusa de ofertant trebuie sa cuprinda:

 • Dovada constituirii Garantiei de participare, asa cum se specifica in Fisa de date;
 • Documentele de calificare si/ sau selectie conform Fisei de date
 • Propunerea tehnica, elaborata astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerintele prevazute în Caietul de sarcini.
 • Propunerea financiara – formularul de oferta. Aceasta se va elabora astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica. Oferta financiara va cuprinde oferta de pret exprimata in lei si echivalent euro fara TVA, conform Fisei de date.

          Modul de prezentare al ofertei este precizat in Fisa de date a achizitiei.

          Informatii si clarificari se pot obtine pana cel tarziu cu 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, la Biroul Achizitii Publice, tel. 0760.669.955, fax: 031.805.7374, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Persoana de contact D-na Bianca Breuscan

 

70 de ani de activitate medicală și științifică ai Institutului Național de Endocrinologie   "C.I.Parhon", marcați printr-un film aniversar


FIȘIER

Program: Luni – Vineri
Orele: 7.30 – 15.00


INTERNĂRI

Program: Luni – Vineri
Orele: 7.30 – 13.00


CONSULTAȚII

» ADULŢI

Cu bon de ordine la FIŞIER

Program: Luni – Vineri
Între orele: 7.30 – 9.00

» COPII

Program: Marți – Joi
Între orele: 12.00 – 14.00


PROGRAMĂRI

» COPII

Consultatiile de endocrinologie pediatrica

(copii si adolescenti in varsta de pana la 18 ani) 

se fac NUMAI pe baza unei PROGRAMARI, obtinute in prealabil, la nr. de telefon 0760 669 982 !

Program: Luni – Vineri
Între orele: 07.00 – 08.00

                14.00 - 15.00

Telefon: 0760 669 982

Interior:288