"Nu există civilizație fără hormoni tiroidieni"  (C.I. Parhon)     

CINE SUNTEM

Motto: Nu există civilizație fără hormoni tiroidieni (C.I. Parhon)

Institutul National de Endocrinologie C. I. Parhon este o instituţie de interes public naţional, cu personalitate juridică, în administrarea şi subordinea Ministerului Sănătăţii, fiind singurul insistut cu monospecialitate în endocrinologie din țară.

Patologia endocrină – de la guşa endemică la osteoporoză şi de la tulburările de creştere a copilului la tumori - este una majoră, cu o morbiditate ridicată, acoperitoare a intregului areal geografic, care afectează populaţia de orice vârstă şi de ambele sexe. În acest sens, datele epidemiologice se constituie intr-un argument: spre exemplu, guşa endemică afectează până la 30% din populaţia ţării, reprezentând “placa turnantă” pentru o serie de alte afecţiuni tiroidiene cu spectru larg, iar osteoporoza cuprinde o treime dintre femeile aflate in postmenopauză.

Problematica patologiei endocrine este una de interes major pentru Ministerul Sănătăţii, concretizată în existenţa unui program naţional de prevenţie în patologia endocrină, finanţat de la bugetul de stat.

Institutul deserveşte pacienţi de pe întreg teritoriul ţării, inclusiv din mediul rural, 35% dintre ei fiind doar din municipiul Bucureşti.

În ultimii ani, numărul de servicii spitaliceşti acordate de spitalul nostru populaţiei cu patologie endocrină a crescut semnificativ. Creşterea numărului de externări reflectă continua adresabilitate către institutul nostru, in contextul expertizei bine-cunoscute a specialiştilor, dublată de aparatura performantă din dotarea spitalului. Totodată, se constată o mărire a incidenţei şi prevalenţei afecţiunilor endocrine, la nivel national, aspect relevat şi de listele de aşteptare, existente la nivel de secţie şi medic.

În profilul specialităţii de endocrinologie, institutul prezintă secţii unice. Astfel, secţia “de aur” este Chirurgia endocrină care, din totalul pacienţilor externaţi de pe secţie, se distinge printr-o rată ridicată a celor cu intervenţii chirurgicale (93,65%), faţă de media naţională (33,4%). În ultimii ani, acest departament s-a remarcat printr-o creştere accentuată a adresabilităţii pacienţilor din Bucureşti şi din ţară, în contextul în care chirurgia glandelor endocine, îndeosebi cazurile cu complicaţii şi comorbidităţi, nu se mai efectuează decât în puţine clinici universitare. De asemenea, secţia de Terapie nucleară asigură terapia cu iod radioactiv a cazurilor de cancer tiroidian, fiind una din primele de acest fel din lume şi, prin dotare şi eficienţa activităţii, una din cele mai importante secţii ale institutului. Nu în ultimul rând, secţia de Endocrino-pediatrie, un alt departament de tradiţie şi prestigiu, se afirmă prin unicitatea activităţii şi a rezultatelor deosebite, obţinute de pe un segment fragil al populaţiei – copiii cu afecţiuni endocrine.

Pornind de la argumentele semnalate, conducerea institutului a stabilit un plan de dezvoltare strategică care are ca obiectiv prioritar transformarea spitalului într-un centru de excelenţă în endocrinologie, atât în domeniul serviciilor medicale, cât şi în al cercetării clinice şi experimentale.

Cifre de referință: 2016

  • Nr. sectii: 9
  • Nr. cabinete de specialitate: 4
  • Nr.laboratoare: 5
***
 • Nr. pacienţi trataţi: 31.866
 • spitalizare continuă: 19.753
 • spitalizare de zi: 12.113
 • Nr. servicii paraclinice realizate: 15
 • Nr. consultaţii realizate: 23.496

70 de ani de activitate medicală și științifică ai Institutului Național de Endocrinologie   "C.I.Parhon", marcați printr-un film aniversar


FIȘIER

Program: Luni – Vineri
Orele: 7.30 – 15.00


INTERNĂRI

Program: Luni – Vineri
Orele: 7.30 – 13.00


CONSULTAȚII

» ADULŢI

Cu bon de ordine la FIŞIER

Program: Luni – Vineri
Între orele: 7.30 – 9.00

» COPII

Program: Marți – Joi
Între orele: 12.00 – 14.00


PROGRAMĂRI

» COPII

Consultatiile de endocrinologie pediatrica

(copii si adolescenti in varsta de pana la 18 ani) 

se fac NUMAI pe baza unei PROGRAMARI, obtinute in prealabil, la nr. de telefon 0760 669 982 !

Program: Luni – Vineri
Între orele: 07.00 – 08.00

                14.00 - 15.00

Telefon: 0760 669 982

Interior:288